Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 460 30.7 4.2 5.1 16.3 10.8 4.4 28.5
Mun och svalg C00-14 13 31.7 - 25.4 9.5 3.2 9.5 20.6
  Läpp C00 2 72.7 - 9.1 - - - 18.2
  Tunga C02 3 41.2 - 17.6 - 5.9 11.8 23.5
  Annan muncancer C03-06 2 25.0 - 25.0 25.0 - 8.3 16.7
  Spottkörtel C07-08 1 25.0 - 25.0 - - - 50.0
  Svalg C01,C09-14 4 5.3 - 42.1 15.8 5.3 15.8 15.8
Matsmältningsorgan C15-26 92 15.6 8.7 12.1 18.4 16.5 8.0 20.6
  Matstrupe C15 9 12.8 2.1 10.6 19.1 14.9 10.6 29.8
  Magsäck C16 9 13.0 2.2 4.3 23.9 13.0 17.4 26.1
  Tunntarm C17 1 - - 33.3 33.3 - 33.3 -
  Tjocktarm C18 26 20.8 16.9 19.2 7.7 13.1 7.7 14.6
  Ändtarm C19-20 17 20.7 13.8 19.5 18.4 17.2 2.3 8.0
  Anus C21 0 - - - 100.0 - - -
  Lever C22 7 27.3 6.1 6.1 12.1 6.1 3.0 39.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 16.7 16.7 - 8.3 16.7 - 41.7
  Bukspottkörtel C25 20 4.1 - 4.1 31.6 26.5 9.2 24.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 25.0 25.0 25.0 25.0
Andningsorgan C30-39 55 14.8 4.0 9.7 28.2 16.2 6.5 20.6
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 3 42.9 14.3 7.1 7.1 - 7.1 21.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 51 13.3 3.5 9.0 29.8 17.3 6.7 20.4
  Mediastinum C38 1 25.0 - - 25.0 25.0 - 25.0
Ben C40-41 0 - 50.0 - - - - 50.0
Hudmelanom C43 17 44.0 1.2 7.1 3.6 1.2 4.8 38.1
Hud, ej-melanom C44 33 39.9 - - 2.5 - 1.2 56.4
Mesoteliom C45 2 20.0 10.0 - 20.0 10.0 20.0 20.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 20.0 - - 6.7 - 20.0 53.3
Bröst C50 1 - 33.3 - - 33.3 33.3 -
Manliga könsorgan C60-63 138 41.9 4.2 1.2 9.4 6.1 0.7 36.5
  Prostata C61 133 42.0 4.4 1.1 9.6 5.9 0.5 36.7
  Testikel C62 3 41.2 - - 5.9 17.6 5.9 29.4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 37.5 - 12.5 - - 12.5 37.5
Urinorgan C64-68 42 54.3 6.2 1.0 11.4 5.7 4.8 16.7
  Njure C64 16 31.7 14.6 1.2 12.2 13.4 4.9 22.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 26 68.8 0.8 0.8 10.9 0.8 4.7 13.3
Öga C69 0 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 1 25.0 - - - 25.0 25.0 25.0
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - - - - 50.0 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 3.3 - 1.6 37.7 29.5 18.0 9.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 42 6.7 - 0.5 40.7 23.4 0.5 28.2
  Hodgkin lymfom C81 3 15.4 - - 7.7 7.7 - 69.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 19 10.4 - 1.0 28.1 16.7 1.0 42.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - - 50.0 - 50.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 9.5 - - 61.9 14.3 - 14.3
  Leukemi C91-95 7 - - - 47.1 44.1 - 8.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 27.3 54.5 - 18.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 - - - 78.1 21.9 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 71 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.