Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 417 35.4 2.8 10.7 14.7 8.1 6.5 21.8
Mun och svalg C00-14 5 25.9 7.4 7.4 7.4 - 14.8 37.0
  Läpp C00 0 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 2 11.1 11.1 - - - 11.1 66.7
  Annan muncancer C03-06 1 42.9 14.3 14.3 - - 28.6 -
  Spottkörtel C07-08 1 50.0 - - 33.3 - - 16.7
  Svalg C01,C09-14 1 - - 33.3 - - 33.3 33.3
Matsmältningsorgan C15-26 77 15.1 9.1 11.7 20.5 13.2 7.8 22.6
  Matstrupe C15 2 8.3 - 8.3 33.3 8.3 8.3 33.3
  Magsäck C16 6 6.7 - 3.3 23.3 30.0 3.3 33.3
  Tunntarm C17 1 14.3 14.3 14.3 - - - 57.1
  Tjocktarm C18 28 18.1 14.5 19.6 18.1 7.2 5.8 16.7
  Ändtarm C19-20 11 24.5 18.9 15.1 17.0 7.5 3.8 13.2
  Anus C21 1 50.0 - 25.0 - - 25.0 -
  Lever C22 5 18.5 - - 3.7 11.1 18.5 48.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 8.0 4.0 4.0 36.0 12.0 8.0 28.0
  Bukspottkörtel C25 17 8.1 3.5 5.8 24.4 24.4 11.6 22.1
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 100.0 - - -
Andningsorgan C30-39 24 15.6 1.6 9.8 27.0 16.4 12.3 17.2
  Näsa, bihåla C30-31 0 50.0 - - - - 50.0 -
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 23 15.5 1.7 10.3 27.6 17.2 11.2 16.4
  Mediastinum C38 1 - - - - - 33.3 66.7
Ben C40-41 1 25.0 - - 50.0 - - 25.0
Hudmelanom C43 17 47.6 2.4 3.6 3.6 - 3.6 39.3
Hud, ej-melanom C44 28 47.2 - - - - 0.7 52.1
Mesoteliom C45 0 50.0 - - - - - 50.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 17.6 - - 29.4 - 5.9 47.1
Bröst C50 126 47.1 - 23.9 2.4 1.3 7.4 17.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 43 49.8 4.2 2.8 24.7 4.7 5.6 8.4
  Livmoderhals C53 4 33.3 - 4.8 23.8 9.5 4.8 23.8
  Livmoderkropp C54 20 80.2 1.0 2.0 7.9 2.0 2.0 5.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - -
  Äggstock C56 14 20.6 10.3 2.9 47.1 7.4 8.8 2.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 20.0 4.0 4.0 32.0 4.0 12.0 24.0
Urinorgan C64-68 21 49.5 7.5 1.9 15.0 3.7 1.9 20.6
  Njure C64 13 40.0 12.3 1.5 15.4 4.6 3.1 23.1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 8 64.3 - 2.4 14.3 2.4 - 16.7
Öga C69 0 - - - - - 50.0 50.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 97.1 - - - - - 2.9
Sköldkörtel C73 4 36.4 - 4.5 4.5 18.2 9.1 27.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 - - 1.7 30.0 26.7 23.3 18.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 39 4.6 - 0.5 40.3 29.1 1.5 24.0
  Hodgkin lymfom C81 2 - - - 20.0 20.0 - 60.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 15 11.8 - 1.3 21.1 21.1 3.9 40.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 - - - 42.9 39.3 - 17.9
  Leukemi C91-95 10 - - - 56.0 36.0 - 8.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 33.3 55.6 - 11.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 76.2 23.8 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 98.1 - 1.9 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 100.0 - - - - - -
  Basaliom i hud 78 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.