Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 328 1405 2184 3059
Mun och svalg C00-14 14 41 56 91
  Läpp C00 2 7 10 28
  Tunga C02 2 10 13 18
  Annan muncancer C03-06 1 7 13 14
  Spottkörtel C07-08 1 4 4 11
  Svalg C01,C09-14 8 13 16 20
Matsmältningsorgan C15-26 58 195 282 410
  Matstrupe C15 6 15 19 22
  Magsäck C16 9 20 23 34
  Tunntarm C17 - 2 4 9
  Tjocktarm C18 15 76 111 172
  Ändtarm C19-20 12 55 93 135
  Anus C21 - - - 1
  Lever C22 6 11 15 18
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 9 14 15 16
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 32 65 75 100
  Näsa, bihåla C30-31 - - 1 4
  Struphuvud C32 1 8 10 22
  Lunga, luftstrupe C33-34 30 55 62 71
  Mediastinum C38 1 1 1 1
Ben C40-41 1 2 2 5
Hudmelanom C43 20 70 117 193
Hud, ej-melanom C44 27 133 195 233
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 3 7 18 28
Bröst C50 - 3 9 14
Manliga könsorgan C60-63 103 577 920 1169
  Prostata C61 98 555 886 1092
  Testikel C62 5 16 28 67
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 6 6 10
Urinorgan C64-68 33 148 242 353
  Njure C64 10 52 83 122
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 23 96 159 231
Öga C69 - 1 4 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 29 56 123
Sköldkörtel C73 2 3 8 14
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 10 12 16
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 28 118 185 292
  Hodgkin lymfom C81 1 11 22 42
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 55 83 137
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 2 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 8 15 20
  Leukemi C91-95 9 19 31 58
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 23 31 32
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 62 317 611 1094
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.