Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 169 192 198 214 210 243 263 294 331 382 336
Mun och svalg C00-14 8 5 7 8 8 6 6 5 9 11 10
  Läpp C00 5 4 5 6 4 3 1 1 0 - 2
  Tunga C02 0 - 0 0 1 1 1 1 2 3 3
  Annan muncancer C03-06 1 0 1 0 1 0 1 1 2 5 1
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 - 0 1 1 0 2 - -
  Svalg C01,C09-14 1 0 0 2 2 0 1 2 3 3 4
Matsmältningsorgan C15-26 46 49 50 48 45 54 55 60 79 80 63
  Matstrupe C15 4 3 2 3 2 2 2 3 5 1 2
  Magsäck C16 22 21 19 15 12 15 9 13 13 6 9
  Tunntarm C17 0 0 1 1 0 - 0 0 2 1 -
  Tjocktarm C18 4 5 8 7 8 13 15 17 20 27 16
  Ändtarm C19-20 7 7 7 9 12 10 13 12 15 17 11
  Anus C21 - 0 0 - 0 1 - - 0 1 -
  Lever C22 1 2 3 3 2 3 2 4 7 9 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 1
  Bukspottkörtel C25 6 8 7 6 6 10 9 8 12 15 16
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 2
Andningsorgan C30-39 61 63 56 60 49 47 41 39 47 42 41
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 0 0 1 1 - - 1 1
  Struphuvud C32 4 3 3 3 2 3 2 2 2 6 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 57 59 52 56 46 43 38 35 44 34 40
  Mediastinum C38 - 0 0 - 0 - 0 0 1 1 -
Ben C40-41 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 -
Hudmelanom C43 2 2 5 5 7 6 7 9 12 16 18
Hud, ej-melanom C44 2 4 5 7 6 11 8 4 7 20 10
Mesoteliom C45 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - 1 - 0 1 - -
Bindvävnad C48-49 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1
Bröst C50 0 - 0 - - 0 - - 0 1 -
Manliga könsorgan C60-63 16 17 25 34 31 51 71 104 95 124 93
  Prostata C61 15 16 24 32 29 49 69 102 93 121 89
  Testikel C62 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 0 1 1 1 - 1 1 1
Urinorgan C64-68 10 17 16 21 23 24 32 27 29 41 30
  Njure C64 3 6 5 7 8 9 11 12 10 16 11
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 7 12 11 14 14 15 21 15 19 25 19
Öga C69 0 1 - 0 0 0 1 0 0 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 4 6 6 8 9 7 9 6 7 9
Sköldkörtel C73 0 2 1 1 0 1 1 1 2 3 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 1 - 0 0 1 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 4 6 3 6 7 5 8 8 4 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 19 19 18 24 23 27 25 32 28 47
  Hodgkin lymfom C81 3 3 3 1 2 2 2 1 1 1 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 6 5 6 9 6 11 11 14 16 21
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 0 0 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 7
  Leukemi C91-95 6 7 7 9 7 9 7 7 9 8 9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 2 - 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 0 2 2 2 1 2 1 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 15 23 37 50 49 50 57 67 76 94 84
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.