Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 146 151 188 203 225 243 280 295 304 345 336
Mun och svalg C00-14 1 3 3 2 4 6 4 2 3 7 2
  Läpp C00 0 1 1 0 1 2 1 0 0 - -
  Tunga C02 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1
  Spottkörtel C07-08 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 -
  Svalg C01,C09-14 0 1 1 - 0 1 0 0 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 48 47 53 51 50 50 54 69 69 61 73
  Matstrupe C15 4 4 4 4 2 4 1 1 1 1 3
  Magsäck C16 20 14 14 12 11 9 9 11 9 6 12
  Tunntarm C17 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 3
  Tjocktarm C18 8 9 13 8 12 13 16 22 23 25 21
  Ändtarm C19-20 7 8 7 10 9 10 10 9 13 14 7
  Anus C21 - - 1 1 - 1 - 0 1 1 -
  Lever C22 1 2 2 2 1 1 3 3 5 2 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 2 3 5 3 3 3 6 5 1 6
  Bukspottkörtel C25 5 4 6 7 9 8 10 14 12 10 17
  Andra matsmältningsorgan C26 2 3 3 2 1 1 1 2 1 - 1
Andningsorgan C30-39 4 4 7 6 6 7 8 14 16 19 17
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 - 0 0 1 1 1 1
  Struphuvud C32 0 - 0 0 0 0 - 0 1 - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 3 3 6 5 5 6 8 12 15 18 15
  Mediastinum C38 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - -
Ben C40-41 1 1 - 0 1 1 0 0 0 1 -
Hudmelanom C43 1 2 6 5 8 7 9 10 10 16 12
Hud, ej-melanom C44 4 4 7 10 13 13 14 5 6 20 13
Mesoteliom C45 - - 0 1 0 0 1 - 1 - -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - 0 - 0 0 - - -
Bindvävnad C48-49 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3
Bröst C50 24 32 37 52 54 59 74 89 89 113 110
Kvinnliga könsorgan C51-58 31 26 29 31 31 37 41 43 41 49 34
  Livmoderhals C53 9 7 3 2 4 3 3 4 3 3 1
  Livmoderkropp C54 10 8 13 15 12 19 20 24 20 33 17
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 1 1 - 0 0 0 - - - -
  Äggstock C56 9 8 10 11 13 13 13 11 14 10 11
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 2 2 3 2 2 5 5 4 3 5
Urinorgan C64-68 7 6 8 7 10 13 15 12 14 12 16
  Njure C64 4 3 5 4 4 7 8 8 8 6 9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 3 4 3 6 5 7 4 5 6 7
Öga C69 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 9 9 12 11 14 12 10 13 11
Sköldkörtel C73 2 2 3 1 3 4 3 3 4 5 7
Andra endokrina körtlar C74-75 1 0 0 0 0 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 6 6 8 8 7 10 8 10 11 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12 13 17 18 22 26 29 24 27 17 31
  Hodgkin lymfom C81 1 1 2 1 1 1 1 2 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 4 5 6 9 11 13 10 12 9 15
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - - 0 - 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3
  Leukemi C91-95 5 4 6 6 7 8 7 7 7 5 3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 1 1 1 1 - 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - 1 - 1 2 5 6 5 7 11
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8 4 1 0 2 1 4 9 10 10 11
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 1 1 2 4 4 2 4 3 5
  Basaliom i hud 27 40 53 78 76 74 78 90 97 115 119
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.