Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 43.2 23.7 14.6 6.5 34.0 59.3 79.9 48.3 90.1 154.5 309.5 615.5 1099 1639 2051 2688 2907 2952 269.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 6.9 11.0 24.2 44.9 26.0 76.5 36.7 58.2 28.0 - 8.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - 5.5 - 9.0 - - - - - - 0.7
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 14.5 13.5 13.0 21.8 - 19.4 - - 2.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 6.9 - 9.7 18.0 - 16.4 7.3 19.4 - - 2.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 5.5 - - - 5.5 - 19.4 28.0 - 0.8
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 4.5 13.0 32.8 29.4 - - - 2.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 6.9 22.1 62.9 116.8 237.9 376.9 455.7 630.8 587.1 807.1 52.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 13.5 17.3 10.9 36.7 9.7 28.0 23.1 2.6
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 11.0 24.2 4.5 13.0 43.7 58.8 77.6 55.9 207.5 7.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 9.7 4.5 8.7 - 14.7 - - - 1.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 5.5 19.3 18.0 77.9 109.2 110.2 194.1 125.8 230.6 14.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 4.8 27.0 34.6 92.9 95.5 116.4 167.7 69.2 9.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 4.5 - - 7.3 - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 22.5 21.6 27.3 51.4 106.7 55.9 46.1 5.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 4.5 13.0 10.9 - 9.7 14.0 23.1 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 6.9 5.5 4.8 18.0 47.6 65.5 66.1 116.4 125.8 184.5 9.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 4.3 16.4 14.7 - 14.0 23.1 1.1
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 8.1 - - 33.9 94.3 164.4 256.7 249.9 300.8 363.4 322.8 31.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - - 23.1 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 9.7 13.5 17.3 16.4 7.3 - - - 2.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 8.1 - - 24.2 80.9 147.1 234.9 242.5 300.8 349.5 299.8 29.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - 8.0 - - - - - 4.3 - - 9.7 - - 0.7
Hudmelanom C43 - - 7.3 - - 7.4 - 24.2 6.9 33.1 9.7 31.4 30.3 65.5 73.5 135.9 97.8 138.4 14.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 8.7 38.2 73.5 87.3 195.7 230.6 6.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 5.5 14.7 - 14.0 - 0.5
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 7.4 - - - - - - - - 7.3 - - - 0.7
Bindvävnad C48-49 8.6 - - - 6.8 - - - - - - 4.5 - 5.5 - - 14.0 - 2.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - 7.3 9.7 - - 0.2
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 13.6 22.2 24.0 8.1 20.8 16.6 77.4 179.7 372.0 486.1 705.6 824.8 782.8 668.7 77.2
  Prostata C61 - - - - - - - - 6.9 16.6 72.5 170.7 367.7 480.6 705.6 824.8 782.8 668.7 70.6
  Testikel C62 - - - - 13.6 22.2 24.0 - 13.9 - 4.8 4.5 - - - - - - 5.6
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - 8.1 - - - 4.5 4.3 5.5 - - - - 1.0
Urinorgan C64-68 8.6 - - - - - 8.0 - 6.9 27.6 29.0 53.9 121.1 109.2 191.1 300.8 307.5 299.8 25.2
  Njure C64 8.6 - - - - - - - 6.9 5.5 14.5 40.4 69.2 21.8 51.4 116.4 28.0 69.2 10.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 8.0 - - 22.1 14.5 13.5 51.9 87.4 139.6 184.4 279.6 230.6 15.0
Öga C69 8.6 - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - 1.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 7.9 - - 6.8 14.8 8.0 8.1 13.9 11.0 14.5 27.0 26.0 10.9 14.7 29.1 14.0 46.1 9.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - 11.0 - 9.0 - 5.5 7.3 9.7 14.0 - 1.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - 8.0 - - 5.5 4.8 9.0 17.3 21.8 58.8 58.2 83.9 207.5 6.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17.3 15.8 7.3 6.5 6.8 7.4 24.0 - 27.7 16.6 53.2 44.9 90.8 180.2 154.3 232.9 391.4 230.6 32.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - 6.5 6.8 - - - 6.9 - - 4.5 - 10.9 22.0 9.7 - - 2.6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8.6 - - - - 7.4 16.0 - 6.9 11.0 33.9 31.4 60.6 87.4 58.8 87.3 167.7 69.2 14.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 4.8 - 4.3 10.9 22.0 38.8 28.0 69.2 2.1
  Leukemi C91-95 8.6 15.8 7.3 - - - - - 6.9 5.5 4.8 4.5 21.6 54.6 44.1 67.9 111.8 23.1 9.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 4.5 4.3 - 7.3 9.7 69.9 69.2 1.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - 8.0 - 6.9 - 9.7 - - 16.4 - 19.4 14.0 - 2.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 7.4 16.0 8.1 13.9 82.8 48.4 112.3 168.7 349.6 507.1 689.0 838.7 1107 58.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.