Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 7.3 6.5 20.4 14.8 8.0 32.2 27.7 60.7 106.4 215.6 402.3 655.4 859.9 1407 1901 2260 113.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 19.3 13.5 13.0 32.8 14.7 19.4 14.0 23.1 3.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 9.7 4.5 13.0 16.4 - 9.7 - - 1.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 4.8 4.5 - - 7.3 - - - 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 4.8 - - - - 9.7 14.0 23.1 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 4.5 - 16.4 7.3 - - - 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 8.1 - 11.0 48.4 76.4 121.1 223.9 257.2 446.4 475.3 645.7 33.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 13.5 26.0 5.5 29.4 - - 23.1 2.4
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 19.3 13.5 4.3 38.2 51.4 97.0 55.9 161.4 5.9
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 4.8 4.5 - - 7.3 - - - 0.6
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 5.5 4.8 4.5 17.3 43.7 51.4 77.6 125.8 138.4 5.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 8.1 - - - 9.0 13.0 10.9 22.0 67.9 83.9 23.1 3.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 4.5 - - - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 13.5 17.3 21.8 14.7 77.6 41.9 69.2 3.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.8 - 4.3 5.5 - 19.4 28.0 23.1 1.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 5.5 14.5 13.5 34.6 81.9 66.1 106.7 125.8 184.5 9.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 4.3 16.4 14.7 - 14.0 23.1 1.1
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - 16.1 - 16.6 24.2 44.9 147.1 202.1 205.8 310.5 433.3 322.8 27.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 5.5 4.8 - - - 7.3 - - - 0.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 16.1 - 11.0 19.3 44.9 147.1 196.6 198.4 310.5 419.3 322.8 27.0
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 5.5 - 4.5 13.0 5.5 14.7 48.5 - 69.2 2.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 5.5 14.7 - 14.0 - 0.5
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - 14.0 - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - 6.8 - - - - 5.5 - - 4.3 - - - 14.0 - 1.1
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - 7.3 - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 6.8 7.4 - - - - 4.8 18.0 38.9 43.7 110.2 252.3 391.4 599.6 14.6
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 4.8 18.0 34.6 43.7 110.2 252.3 391.4 599.6 13.3
  Testikel C62 - - - - 6.8 7.4 - - - - - - - - - - - - 1.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - 4.3 - - - - - 0.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 11.0 - 9.0 17.3 21.8 36.7 87.3 167.7 207.5 5.9
  Njure C64 - - - - - - - - - 5.5 - 4.5 8.7 16.4 29.4 38.8 83.9 92.2 3.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - 5.5 - 4.5 8.7 5.5 7.3 48.5 83.9 115.3 2.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - 19.4 14.0 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - 6.8 7.4 - - 13.9 11.0 - 27.0 13.0 16.4 7.3 38.8 28.0 - 5.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 5.5 - - 14.0 - 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 6.5 - - - - - - - - - - - - - - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 4.8 9.0 8.7 21.8 51.4 48.5 83.9 184.5 4.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 7.3 - - - 8.0 8.1 13.9 - 4.8 13.5 26.0 76.5 139.6 135.9 223.7 207.5 12.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - 9.7 - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 8.0 8.1 6.9 - - - 17.3 21.8 58.8 58.2 69.9 23.1 4.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 4.5 - 10.9 14.7 38.8 41.9 69.2 1.7
  Leukemi C91-95 - - 7.3 - - - - - 6.9 - 4.8 4.5 8.7 43.7 44.1 29.1 55.9 69.2 5.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 4.5 - - 7.3 - 55.9 46.1 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 14.7 - - - 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.