Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 323 87.9 2.7 3.5 0.2 5.7
Mun och svalg C00-14 3 88.2 - - - 11.8
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 80.0 - - - 20.0
  Annan muncancer C03-06 2 88.9 - - - 11.1
  Spottkörtel C07-08 0 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 - - - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 69 81.0 0.6 6.9 0.3 11.2
  Matstrupe C15 1 71.4 - - - 28.6
  Magsäck C16 9 97.9 - - - 2.1
  Tunntarm C17 1 83.3 - - - 16.7
  Tjocktarm C18 23 94.8 0.9 - 0.9 3.5
  Ändtarm C19-20 13 93.8 - 1.6 - 4.7
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 4 66.7 - 23.8 - 9.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 50.0 5.6 11.1 - 33.3
  Bukspottkörtel C25 13 47.6 - 25.4 - 27.0
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - - 100.0
Andningsorgan C30-39 17 60.2 16.9 13.3 - 9.6
  Näsa, bihåla C30-31 0 50.0 - - - 50.0
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 60.0 18.7 14.7 - 6.7
  Mediastinum C38 0 - - - - 100.0
Ben C40-41 0 50.0 - 50.0 - -
Hudmelanom C43 12 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 10 98.0 - - - 2.0
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 100.0 - - - -
Bröst C50 98 98.8 - 0.2 0.2 0.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 44 94.1 2.7 1.8 - 1.4
  Livmoderhals C53 3 92.9 - 7.1 - -
  Livmoderkropp C54 23 99.1 - - - 0.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 13 83.6 9.0 4.5 - 3.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 14 89.9 1.4 2.9 1.4 4.3
  Njure C64 8 92.1 - 5.3 2.6 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 6 87.1 3.2 - - 9.7
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 87.9 - 3.4 1.7 6.9
Sköldkörtel C73 5 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 44.0 16.0 18.0 - 22.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 26 75.2 10.1 1.6 - 13.2
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 98.3 - - - 1.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 61.9 14.3 9.5 - 14.3
  Leukemi C91-95 5 50.0 26.9 - - 23.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - 28.6 - - 71.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 72.7 9.1 - - 18.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 6 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 9 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 105 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.