Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 346 17.8 3.1 4.2 13.4 7.0 7.9 46.6
Mun och svalg C00-14 10 21.6 5.9 19.6 15.7 - 5.9 31.4
  Läpp C00 1 100.0 - - - - - -
  Tunga C02 3 13.3 - 26.7 20.0 - - 40.0
  Annan muncancer C03-06 3 15.4 15.4 15.4 15.4 - 7.7 30.8
  Spottkörtel C07-08 1 50.0 16.7 16.7 - - - 16.7
  Svalg C01,C09-14 3 7.1 - 21.4 21.4 - 14.3 35.7
Matsmältningsorgan C15-26 74 9.7 7.3 8.3 9.9 8.3 19.1 37.4
  Matstrupe C15 4 16.7 11.1 11.1 11.1 - 11.1 38.9
  Magsäck C16 10 8.3 2.1 12.5 14.6 8.3 22.9 31.3
  Tunntarm C17 1 28.6 - 28.6 14.3 14.3 14.3 -
  Tjocktarm C18 20 5.9 11.9 14.9 5.9 10.9 20.8 29.7
  Ändtarm C19-20 14 13.9 13.9 5.6 4.2 6.9 19.4 36.1
  Anus C21 0 50.0 - - 50.0 - - -
  Lever C22 8 15.4 - - 7.7 5.1 15.4 56.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 22.2 - 11.1 - - 22.2 44.4
  Bukspottkörtel C25 14 2.9 2.9 1.5 20.6 8.8 19.1 44.1
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - - 25.0 12.5 62.5
Andningsorgan C30-39 44 10.0 3.2 10.5 29.2 13.7 9.6 23.7
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - - 50.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 3 23.1 15.4 15.4 - - 7.7 38.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 41 9.4 2.5 10.3 31.0 14.8 9.9 22.2
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 - - - 33.3 - - 66.7
Hudmelanom C43 15 26.0 1.3 2.6 - - 7.8 62.3
Hud, ej-melanom C44 10 26.9 - 1.9 - - 1.9 69.2
Mesoteliom C45 1 - - - 25.0 - - 75.0
Autonoma nervsystemet C47 0 50.0 - - - - - 50.0
Bindvävnad C48-49 1 - - - - 20.0 20.0 60.0
Bröst C50 0 - 50.0 - - - 50.0 -
Manliga könsorgan C60-63 102 23.4 2.0 0.6 7.4 1.4 2.3 62.9
  Prostata C61 99 23.6 2.0 0.6 7.7 1.2 2.2 62.7
  Testikel C62 2 16.7 - - - 8.3 - 75.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 25.0 - - - - 25.0 50.0
Urinorgan C64-68 33 24.7 2.4 1.2 4.8 3.6 5.4 57.8
  Njure C64 12 10.2 3.4 - 6.8 10.2 11.9 57.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 21 32.7 1.9 1.9 3.7 - 1.9 57.9
Öga C69 0 - - - - 50.0 - 50.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 97.1 - - - - - 2.9
Sköldkörtel C73 2 12.5 - - 12.5 - 50.0 25.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 - - 2.4 23.8 28.6 11.9 33.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 35 4.0 - - 35.8 18.8 1.7 39.8
  Hodgkin lymfom C81 2 - - - 20.0 - 10.0 70.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 17 8.4 - - 15.7 10.8 2.4 62.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 - - - 31.3 31.3 - 37.5
  Leukemi C91-95 9 - - - 64.4 26.7 - 8.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 75.0 16.7 - 8.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 - - - 50.0 50.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 81 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.