Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 56 60 58 60 57 59 56 63 68 67 66
Mun och svalg C00-14 1 1 0 - 1 1 1 1 1 3 2
  Läpp C00 0 0 - - - 0 - - - - -
  Tunga C02 - - - - 0 - 0 0 0 1 -
  Annan muncancer C03-06 - 0 - - - - - 0 0 - -
  Spottkörtel C07-08 0 0 - - 0 - 0 - - - 1
  Svalg C01,C09-14 0 0 0 - - 0 0 1 1 2 1
Matsmältningsorgan C15-26 16 15 15 18 16 18 15 22 20 23 21
  Matstrupe C15 2 1 2 1 1 2 0 1 2 2 2
  Magsäck C16 6 5 5 5 4 5 4 5 3 1 1
  Tunntarm C17 0 - - - - - - 1 0 - -
  Tjocktarm C18 0 3 2 2 2 2 2 4 3 5 3
  Ändtarm C19-20 2 1 2 2 3 2 2 3 2 6 2
  Anus C21 - - - - - - - 0 1 - 1
  Lever C22 0 1 1 1 0 2 2 3 2 1 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 1 1 2 1 1 0 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 4 2 2 5 4 4 5 4 5 6 3
  Andra matsmältningsorgan C26 1 0 0 0 0 - - 1 1 - -
Andningsorgan C30-39 24 26 23 21 21 17 17 18 20 13 21
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 0 - 0 0 - - 0 - -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 1 0 1 1 - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 23 25 21 20 20 16 17 17 19 13 21
  Mediastinum C38 0 - - 0 0 - 0 0 - - -
Ben C40-41 0 - 0 0 - - - - - - 1
Hudmelanom C43 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2
Hud, ej-melanom C44 0 0 0 - 0 1 - 0 1 - 1
Mesoteliom C45 - - 0 - 0 0 0 0 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 - 0 0 - 0 1 0 0 2 1
Bröst C50 - - - - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 3 3 5 6 6 6 9 6 9 10 5
  Prostata C61 3 2 4 6 6 6 9 6 9 9 4
  Testikel C62 0 1 0 0 - 0 0 - - - 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0 0 - - - - - 0 1 -
Urinorgan C64-68 3 4 3 3 5 3 5 4 5 2 3
  Njure C64 1 1 1 1 2 2 2 2 2 - 3
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 -
Öga C69 - - 0 - 0 0 - 0 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1
Sköldkörtel C73 - 0 - 0 - - - 1 - 1 -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 1 - 0 - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 3 2 1 1 2 1 1 2 - 1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 6 6 7 4 7 5 6 7 9 7
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 - 1 0 - 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - - 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2
  Leukemi C91-95 3 2 3 3 1 3 1 1 2 3 1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0 0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 - - - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.