Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 38 35 40 42 54 55 55 51 57 69 59
Mun och svalg C00-14 - 0 0 - 0 0 0 1 1 2 1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 - 0 - - 0 0 - 0 - 1 -
  Annan muncancer C03-06 - - 0 - 0 - - 0 0 1 -
  Spottkörtel C07-08 - - 0 - - - 0 0 - - 1
  Svalg C01,C09-14 - 0 - - - - - - 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 17 15 17 19 19 17 17 16 20 20 19
  Matstrupe C15 3 2 1 1 1 2 0 1 1 - -
  Magsäck C16 6 4 4 4 4 3 2 2 2 4 3
  Tunntarm C17 0 - - - - 0 - 0 0 - -
  Tjocktarm C18 1 2 3 3 4 2 4 3 5 3 3
  Ändtarm C19-20 2 2 2 1 1 3 2 1 2 1 3
  Anus C21 - - - - - 0 - - - - -
  Lever C22 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1
  Bukspottkörtel C25 3 3 2 6 6 3 5 6 6 7 4
  Andra matsmältningsorgan C26 2 1 0 0 1 0 - 1 0 - -
Andningsorgan C30-39 1 1 2 2 3 2 4 4 8 8 7
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 0 0 - 0 - - - - -
  Struphuvud C32 0 - - - - - 0 - - - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 1 2 2 3 2 4 4 8 7 5
  Mediastinum C38 - - 0 - - - - - - 1 -
Ben C40-41 0 - - - 0 - 0 0 0 - -
Hudmelanom C43 0 0 - 0 1 1 1 1 0 - -
Hud, ej-melanom C44 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - -
Mesoteliom C45 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 0 - 0 0 - 1 0 0 2 -
Bröst C50 5 5 5 5 7 8 10 10 9 10 11
Kvinnliga könsorgan C51-58 5 4 5 5 9 8 7 5 6 10 6
  Livmoderhals C53 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 -
  Livmoderkropp C54 1 0 1 2 2 2 1 1 0 2 -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 - - - - - - - - -
  Äggstock C56 2 1 2 2 5 5 4 3 3 5 3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 - 0 0 1 0 1 1 2 1 3
Urinorgan C64-68 1 2 2 2 3 4 3 2 3 1 2
  Njure C64 - 1 1 1 2 2 3 2 2 1 -
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 1 0 1 1 2 1 1 1 - 2
Öga C69 - - - - 0 0 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0 1 1 1 1 2 3 2 2 6 1
Sköldkörtel C73 - 0 0 0 1 0 0 0 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 - 0 0 0 - 0 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 2 3 3 3 3 3 2 2 - 5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 3 4 4 5 9 6 6 6 10 7
  Hodgkin lymfom C81 0 - 0 - 0 - 1 0 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 0 1 1 2 4 3 2 3 5 4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
  Leukemi C91-95 2 2 2 2 1 3 0 1 2 1 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 1 - 2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 0 0 1 0 0 - 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - 0 - - -
  Basaliom i hud 0 - 0 - - - 0 - 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.