Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 156.9 143.0 169.8 189.5 215.7 222.8 240.4 208.7 224.6 294.5 250.2
Mun och svalg C00-14 - 1.7 3.7 0.7 1.5 0.6 1.8 2.7 5.8 3.0 0.5
  Läpp C00 - 1.0 1.6 0.4 - 0.2 0.7 0.3 0.2 - -
  Tunga C02 - - 0.5 - 0.5 0.1 0.3 0.9 1.4 0.5 -
  Annan muncancer C03-06 - - 0.5 - 0.3 - - 0.8 3.0 2.5 -
  Spottkörtel C07-08 - - 1.0 0.3 0.7 0.3 0.9 0.7 0.4 - 0.5
  Svalg C01,C09-14 - 0.7 - - - - - - 0.8 - -
Matsmältningsorgan C15-26 45.6 40.2 42.5 42.8 41.9 38.9 42.5 39.6 38.7 43.0 34.3
  Matstrupe C15 6.6 2.8 2.7 1.0 1.5 2.2 0.3 0.8 0.3 - -
  Magsäck C16 18.0 10.3 9.3 9.1 7.2 7.2 6.9 6.3 3.0 10.5 3.4
  Tunntarm C17 - - - 1.1 1.1 0.2 0.5 1.3 0.8 - -
  Tjocktarm C18 2.0 10.2 9.1 12.5 11.4 11.2 16.2 17.9 11.0 13.6 9.5
  Ändtarm C19-20 6.7 5.7 6.2 4.5 6.0 8.2 6.7 4.4 8.0 5.1 3.8
  Anus C21 - - - - - 0.5 - 0.5 1.8 - -
  Lever C22 1.1 0.6 2.3 0.9 1.9 0.4 0.8 0.9 4.4 1.6 4.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.8 2.2 5.8 3.7 3.9 4.7 3.2 0.8 0.5 1.7 5.0
  Bukspottkörtel C25 7.3 6.4 5.7 9.5 8.2 4.1 7.9 5.5 8.1 5.2 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 3.1 2.0 1.3 0.5 0.6 0.2 - 1.0 0.6 5.3 0.5
Andningsorgan C30-39 4.7 4.4 5.4 6.5 6.6 4.3 10.2 8.1 8.5 15.1 11.2
  Näsa, bihåla C30-31 0.5 0.3 0.8 1.3 - 0.2 - - - - -
  Struphuvud C32 0.6 - - - 0.2 - - - 0.4 - 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.6 3.3 4.6 5.2 6.5 4.2 10.2 8.1 8.1 14.6 10.3
  Mediastinum C38 - 0.8 - - - - - - - 0.5 -
Ben C40-41 1.2 - - 0.5 - 0.7 1.3 0.5 0.4 - -
Hudmelanom C43 5.3 1.7 4.8 7.1 4.7 3.3 8.9 6.8 7.0 13.1 5.1
Hud, ej-melanom C44 3.4 3.6 2.4 2.6 3.8 6.3 7.8 8.6 2.6 13.0 4.5
Mesoteliom C45 - 0.4 0.4 - 1.2 - 0.5 - 0.1 - -
Autonoma nervsystemet C47 - 1.5 - - 0.2 0.2 0.4 - - - -
Bindvävnad C48-49 2.2 - 1.1 1.8 1.8 1.0 2.7 1.8 0.9 0.5 -
Bröst C50 28.3 29.1 44.4 46.0 61.5 72.4 79.1 74.7 89.9 121.5 130.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 29.0 21.3 28.6 32.0 35.7 35.7 29.7 21.2 25.9 22.6 18.6
  Livmoderhals C53 15.6 6.3 6.8 4.5 2.5 4.6 5.8 4.1 4.5 2.0 3.0
  Livmoderkropp C54 5.6 7.9 9.2 14.7 15.1 15.0 9.5 7.6 10.4 6.9 0.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.4 1.0 0.9 0.6 - - - - - - -
  Äggstock C56 5.0 4.9 9.2 10.8 15.0 13.7 9.0 7.6 7.8 12.5 14.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.3 1.2 2.5 1.3 3.2 2.4 5.4 1.8 3.3 1.2 0.9
Urinorgan C64-68 6.0 6.5 4.7 9.7 11.1 14.6 8.7 9.0 8.6 14.4 9.7
  Njure C64 2.7 4.1 2.8 5.7 6.6 9.1 5.3 5.4 5.2 10.8 1.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3.4 2.4 1.9 4.0 4.4 5.5 3.4 3.5 3.4 3.5 8.1
Öga C69 - 0.3 0.9 0.6 1.0 0.4 2.5 0.9 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.5 8.0 7.6 7.7 13.0 7.8 15.2 10.6 9.9 4.1 5.2
Sköldkörtel C73 2.6 4.5 4.5 6.4 6.0 5.4 4.3 3.9 3.7 21.9 14.7
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.7 0.5 0.9 3.2 1.8 - 1.7 0.5 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 10.2 4.1 5.6 6.0 4.8 4.7 3.4 3.5 4.5 1.6 7.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16.0 14.9 12.8 18.1 17.6 24.8 21.3 15.2 17.6 20.9 8.9
  Hodgkin lymfom C81 1.3 1.5 - 1.0 2.5 2.3 3.1 2.5 - 2.0 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4.3 1.7 5.9 6.8 10.1 11.9 10.3 5.0 9.8 15.7 7.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.5 - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4.5 2.5 2.7 2.5 2.2 1.5 2.2 2.1 1.4 2.2 0.7
  Leukemi C91-95 4.9 8.2 3.3 4.6 2.6 6.1 5.0 4.1 5.6 0.5 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.4 0.5 1.0 0.6 - 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.9 1.1 0.8 3.2 0.2 2.2 0.1 0.6 0.3 0.5 0.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.3 - - - 3.5 8.0 6.1 10.1 4.6 3.5 18.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8.7 4.7 7.2 7.0 10.2 4.0 54.2 36.9 33.7 40.8 26.3
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.7 2.1 2.2 1.5 0.6 0.4 3.6 4.3 6.3 11.9 -
  Basaliom i hud 25.1 35.6 56.4 54.5 53.8 61.8 56.9 68.1 72.4 84.2 73.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.