Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - 16.1 17.9 63.2 21.4 124.7 347.2 508.4 691.6 484.4 827.1 1085 1120 1644 1715 1928 244.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 16.5 - - - 29.9 11.7 42.5 30.2 36.9 76.4 4.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 15.1 - - 0.2
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 19.9 - 14.2 15.1 36.9 19.1 1.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 16.5 - - - 10.0 - 14.2 - - 38.2 1.9
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 11.7 - - - 19.1 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - 14.2 - - - 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 17.9 - - 20.8 66.1 53.5 23.1 86.1 89.7 186.6 283.6 437.4 461.0 400.9 38.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
  Magsäck C16 - - - - - - - 20.8 - - - - 29.9 - 28.4 45.2 18.4 114.5 4.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 13.4 - - - - - - - - 0.8
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 16.5 13.4 11.5 21.5 19.9 58.3 99.3 135.7 73.8 38.2 9.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 26.8 11.5 10.8 - 81.7 56.7 30.2 73.8 19.1 7.0
  Anus C21 - - - - 17.9 - - - - - - 10.8 - - - - - - 1.9
  Lever C22 - - - - - - - - 33.1 - - 10.8 - 11.7 14.2 60.3 36.9 19.1 3.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 10.0 - 14.2 75.4 36.9 19.1 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - - 32.3 29.9 35.0 42.5 90.5 202.8 152.7 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - 16.5 - - - - - 28.4 - 18.4 19.1 1.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 13.4 11.5 10.8 79.7 70.0 99.3 120.7 165.9 171.8 12.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 10.0 - - - - 19.1 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 13.4 11.5 10.8 69.8 70.0 99.3 120.7 165.9 114.5 11.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - 21.1 - - - 13.4 11.5 - 49.8 46.7 14.2 45.2 36.9 19.1 7.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - 11.5 - 29.9 23.3 28.4 30.2 18.4 286.4 4.9
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - - - 15.1 18.4 38.2 0.4
Bröst C50 - - - - - - 21.4 83.1 148.8 307.7 484.1 269.1 328.9 419.9 241.1 331.8 295.0 324.6 105.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - 16.1 - - - - 16.5 13.4 69.2 53.8 89.7 105.0 184.4 241.3 202.8 229.1 23.8
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - 13.4 23.1 10.8 - - - 45.2 - 19.1 2.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - 23.1 - 79.7 46.7 85.1 60.3 110.6 76.4 9.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - 16.1 - - - - 16.5 - 23.1 43.1 10.0 46.7 85.1 60.3 55.3 95.5 10.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - - 11.7 14.2 75.4 36.9 38.2 1.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 33.1 - 23.1 10.8 49.8 46.7 70.9 150.8 147.5 95.5 11.1
  Njure C64 - - - - - - - - 33.1 - - - 19.9 35.0 28.4 105.6 110.6 76.4 6.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 23.1 10.8 29.9 11.7 42.5 45.2 36.9 19.1 4.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 21.1 - - - 26.8 11.5 21.5 10.0 46.7 42.5 45.2 36.9 57.3 8.3
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - 49.6 40.1 23.1 - 19.9 11.7 14.2 15.1 18.4 - 8.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - 11.7 - - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 23.1 10.8 - 58.3 14.2 45.2 36.9 76.4 4.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - 21.1 - 20.8 16.5 40.1 - 21.5 49.8 46.7 85.1 135.7 239.7 114.5 15.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - 10.0 - - - - - 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 21.1 - - 16.5 26.8 - 21.5 29.9 35.0 28.4 60.3 110.6 38.2 9.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - - 28.4 45.2 18.4 - 1.1
  Leukemi C91-95 - - - - - - - 20.8 - 13.4 - - 10.0 11.7 14.2 15.1 55.3 19.1 3.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 14.2 - 18.4 38.2 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - 15.1 36.9 19.1 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 16.5 - 11.5 43.1 49.8 - 14.2 15.1 - - 5.7
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 53.7 63.2 149.5 83.1 115.7 66.9 11.5 10.8 10.0 11.7 - - - 19.1 36.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 21.1 - 20.8 16.5 26.8 11.5 - 29.9 - - 15.1 - - 7.5
  Basaliom i hud - - - - 17.9 - - 20.8 66.1 66.9 172.9 183.0 259.1 384.9 624.0 829.6 1088 935.5 79.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.