Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - - - 21.4 - 33.1 66.9 92.2 193.8 239.2 291.6 538.9 859.7 1180 1203 69.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 10.8 - - 14.2 - 18.4 57.3 1.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.4 - 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 14.2 - - 38.2 0.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 10.8 - - - - - - 0.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - 33.1 40.1 23.1 86.1 59.8 70.0 141.8 316.7 424.1 362.7 23.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - - 15.1 - 19.1 0.2
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 11.5 - 10.0 11.7 14.2 60.3 18.4 76.4 2.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 13.4 - - - - - - - - 0.8
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 13.4 11.5 21.5 19.9 11.7 28.4 45.2 55.3 57.3 5.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 13.4 - 21.5 - 11.7 42.5 15.1 36.9 38.2 3.4
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - 33.1 - - 10.8 - 23.3 14.2 45.2 55.3 19.1 4.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - - - - 45.2 36.9 19.1 0.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - - 32.3 29.9 11.7 28.4 90.5 202.8 133.6 6.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 14.2 - 18.4 - 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - - 11.5 10.8 59.8 58.3 70.9 60.3 184.4 190.9 9.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 11.5 10.8 59.8 58.3 70.9 60.3 184.4 133.6 8.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - - - - 36.9 19.1 0.3
Bröst C50 - - - - - - - - - 13.4 34.6 43.1 59.8 58.3 85.1 105.6 110.6 133.6 12.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - - 13.4 11.5 21.5 19.9 46.7 56.7 135.7 55.3 133.6 7.9
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - - - 11.7 - 15.1 - 19.1 0.6
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - - 10.0 - 14.2 - - 19.1 0.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - - - - 13.4 11.5 21.5 10.0 11.7 42.5 45.2 36.9 57.3 4.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - - - 23.3 - 75.4 18.4 38.2 1.7
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - - - 11.7 14.2 45.2 36.9 76.4 1.7
  Njure C64 - - - - - - - - - - - - - 11.7 - 30.2 36.9 19.1 0.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - - 14.2 15.1 - 57.3 0.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - 21.4 - - - 11.5 10.8 19.9 - 42.5 30.2 36.9 57.3 4.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.4 - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - 10.8 - - 28.4 45.2 55.3 57.3 2.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - - - - 19.9 46.7 85.1 120.7 202.8 76.4 6.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - - - 10.0 23.3 28.4 60.3 110.6 57.3 3.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 11.7 28.4 45.2 36.9 - 1.6
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - - - 10.0 11.7 14.2 15.1 36.9 - 1.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 14.2 - 18.4 - 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.1 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 15.1 - - 0.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.