Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 159 88.3 3.3 5.4 1.0 2.0
Mun och svalg C00-14 4 94.4 - - 5.6 -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 85.7 - - 14.3 -
Matsmältningsorgan C15-26 32 91.3 3.8 3.1 0.6 1.3
  Matstrupe C15 3 100.0 - - - -
  Magsäck C16 2 100.0 - - - -
  Tunntarm C17 1 75.0 25.0 - - -
  Tjocktarm C18 8 95.1 - 4.9 - -
  Ändtarm C19-20 6 100.0 - - - -
  Anus C21 1 75.0 - - 25.0 -
  Lever C22 3 100.0 - - - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 61.5 23.1 15.4 - -
  Bukspottkörtel C25 6 82.1 7.1 3.6 - 7.1
  Andra matsmältningsorgan C26 0 100.0 - - - -
Andningsorgan C30-39 23 54.3 14.7 27.6 - 3.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 22 54.1 15.6 28.4 - 1.8
  Mediastinum C38 0 50.0 - 50.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 6 96.7 - - 3.3 -
Hud, ej-melanom C44 8 97.4 - - - 2.6
Mesoteliom C45 - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 90.9 - - - 9.1
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 47 98.7 - - 0.4 0.9
  Prostata C61 45 98.7 - - 0.4 0.9
  Testikel C62 1 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 17 96.4 - - - 3.6
  Njure C64 5 92.6 - - - 7.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 11 98.2 - - - 1.8
Öga C69 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 84.2 - 10.5 - 5.3
Sköldkörtel C73 1 66.7 33.3 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 72.7 - 27.3 - -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 86.6 3.0 1.5 6.0 3.0
  Hodgkin lymfom C81 0 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 97.2 - 2.8 - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 57.1 - - 14.3 28.6
  Leukemi C91-95 4 72.2 11.1 - 16.7 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 100.0 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 100.0 - - - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 54 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.