Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 159 25.2 3.8 5.4 13.4 10.8 4.5 36.9
Mun och svalg C00-14 4 5.6 - 11.1 11.1 - 22.2 50.0
  Läpp C00 0 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 1 20.0 - 20.0 20.0 - - 40.0
  Annan muncancer C03-06 1 - - - - - - 100.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 - - 14.3 14.3 - 57.1 14.3
Matsmältningsorgan C15-26 32 15.6 8.8 12.5 20.0 15.6 6.3 21.3
  Matstrupe C15 3 14.3 - 14.3 35.7 7.1 7.1 21.4
  Magsäck C16 2 - - 11.1 33.3 22.2 11.1 22.2
  Tunntarm C17 1 - - - 25.0 50.0 - 25.0
  Tjocktarm C18 8 22.0 14.6 14.6 14.6 9.8 4.9 19.5
  Ändtarm C19-20 6 21.4 21.4 14.3 14.3 14.3 - 14.3
  Anus C21 1 25.0 - - 25.0 - - 50.0
  Lever C22 3 17.6 - - 11.8 17.6 11.8 41.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 15.4 7.7 15.4 7.7 15.4 7.7 30.8
  Bukspottkörtel C25 6 7.1 3.6 17.9 25.0 25.0 10.7 10.7
  Andra matsmältningsorgan C26 0 - - - 100.0 - - -
Andningsorgan C30-39 23 11.2 4.3 12.1 21.6 26.7 5.2 19.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - -
  Struphuvud C32 1 33.3 - - - - - 66.7
  Lunga, luftstrupe C33-34 22 11.0 4.6 11.9 22.0 28.4 5.5 16.5
  Mediastinum C38 0 - - 50.0 50.0 - - -
Ben C40-41 1 - - - - - - 100.0
Hudmelanom C43 6 23.3 3.3 - 6.7 3.3 10.0 53.3
Hud, ej-melanom C44 8 36.8 - - - - 2.6 60.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 9.1 - - 18.2 - - 72.7
Bröst C50 0 - - - - 50.0 50.0 -
Manliga könsorgan C60-63 47 35.7 4.3 1.7 3.8 2.6 2.1 49.8
  Prostata C61 45 36.4 4.4 0.4 4.0 2.7 2.2 49.8
  Testikel C62 1 - - 40.0 - - - 60.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 40.0 - 20.0 - - - 40.0
Urinorgan C64-68 17 36.9 - 1.2 9.5 4.8 1.2 46.4
  Njure C64 5 37.0 - - 11.1 3.7 3.7 44.4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 36.8 - 1.8 8.8 5.3 - 47.4
Öga C69 - - - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 1 - - - - - 33.3 66.7
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 - - - 36.4 36.4 27.3 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 9.0 - 3.0 34.3 20.9 1.5 31.3
  Hodgkin lymfom C81 0 50.0 - - - - - 50.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 13.9 - 5.6 13.9 8.3 2.8 55.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 - - - 42.9 57.1 - -
  Leukemi C91-95 4 - - - 72.2 27.8 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 - - - 100.0 - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 - - - - 100.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 54 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.