Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 147 31.7 2.6 16.5 14.6 7.5 5.0 22.1
Mun och svalg C00-14 3 12.5 - 18.8 12.5 - 6.3 50.0
  Läpp C00 0 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 1 14.3 - - - - - 85.7
  Annan muncancer C03-06 1 20.0 - 20.0 40.0 - - 20.0
  Spottkörtel C07-08 0 - - 50.0 - - 50.0 -
  Svalg C01,C09-14 0 - - 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 28 19.3 7.1 7.1 21.4 14.3 5.0 25.7
  Matstrupe C15 0 - - - - - - 100.0
  Magsäck C16 3 18.8 12.5 6.3 31.3 12.5 - 18.8
  Tunntarm C17 0 - - - 100.0 - - -
  Tjocktarm C18 7 20.6 11.8 8.8 17.6 17.6 11.8 11.8
  Ändtarm C19-20 4 50.0 4.5 - 9.1 13.6 4.5 18.2
  Anus C21 0 100.0 - - - - - -
  Lever C22 2 - 8.3 - 8.3 16.7 - 66.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 - - 20.0 20.0 - - 60.0
  Bukspottkörtel C25 7 10.8 5.4 10.8 35.1 10.8 2.7 24.3
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - - 60.0 20.0 20.0
Andningsorgan C30-39 10 6.0 2.0 14.0 32.0 22.0 8.0 16.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - -
  Struphuvud C32 0 - - - - - - 100.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 9 6.5 2.2 15.2 34.8 23.9 8.7 8.7
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 0 100.0 - - - - - -
Hudmelanom C43 4 10.5 5.3 5.3 - - 10.5 68.4
Hud, ej-melanom C44 5 19.2 - - - 3.8 - 76.9
Mesoteliom C45 0 - - - 100.0 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 - - - - 25.0 25.0 50.0
Bröst C50 49 47.3 0.8 38.0 3.7 0.8 2.0 7.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 17 38.1 3.6 6.0 20.2 8.3 10.7 13.1
  Livmoderhals C53 2 37.5 - 25.0 12.5 25.0 - -
  Livmoderkropp C54 7 61.8 - 2.9 14.7 - 2.9 17.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - -
  Äggstock C56 6 12.9 9.7 3.2 25.8 16.1 22.6 9.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 36.4 - 9.1 27.3 - 9.1 18.2
Urinorgan C64-68 8 40.5 2.4 - 11.9 - 2.4 42.9
  Njure C64 5 38.5 3.8 - 15.4 - 3.8 38.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 43.8 - - 6.3 - - 50.0
Öga C69 - - - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 3 7.1 - 7.1 - - 14.3 71.4
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 100.0 - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 5.6 - 5.6 27.8 33.3 16.7 11.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10 7.8 - - 43.1 13.7 3.9 31.4
  Hodgkin lymfom C81 0 - - - - - - 100.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 15.4 - - 23.1 3.8 7.7 50.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 - - - 33.3 33.3 - 33.3
  Leukemi C91-95 2 - - - 90.0 10.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 75.0 25.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 50.0 50.0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 3 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 7 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 80.0 - - - - - 20.0
  Basaliom i hud 62 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.