Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 250 840 1242 1914
Mun och svalg C00-14 4 28 35 53
  Läpp C00 2 4 8 16
  Tunga C02 - 12 13 15
  Annan muncancer C03-06 - 2 3 8
  Spottkörtel C07-08 - - - 2
  Svalg C01,C09-14 2 11 11 11
Matsmältningsorgan C15-26 44 108 143 216
  Matstrupe C15 2 3 3 5
  Magsäck C16 - 5 6 9
  Tunntarm C17 2 4 5 6
  Tjocktarm C18 18 39 49 75
  Ändtarm C19-20 11 36 55 70
  Anus C21 - 2 2 3
  Lever C22 3 3 5 24
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 3 3 3
  Bukspottkörtel C25 6 14 16 21
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 37 59 70 75
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 3 4 4 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 33 52 63 67
  Mediastinum C38 1 3 3 3
Ben C40-41 6 14 14 16
Hudmelanom C43 11 37 55 93
Hud, ej-melanom C44 5 37 61 92
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 22 29 34 62
Bröst C50 2 4 4 9
Manliga könsorgan C60-63 73 304 478 627
  Prostata C61 65 268 427 524
  Testikel C62 8 33 47 94
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 3 5 9
Urinorgan C64-68 16 85 123 182
  Njure C64 6 28 39 63
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10 57 84 119
Öga C69 - - - 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 34 51 124
Sköldkörtel C73 - 3 11 26
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5 7 9 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 91 152 315
  Hodgkin lymfom C81 - 10 10 31
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 34 70 142
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - 4 4 4
  Leukemi C91-95 7 36 57 127
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 5 9 9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 76 338 537 780
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.