Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 216 866 1364 2367
Mun och svalg C00-14 - 15 21 27
  Läpp C00 - 0 0 1
  Tunga C02 - 5 5 5
  Annan muncancer C03-06 - 7 13 14
  Spottkörtel C07-08 - 2 2 6
  Svalg C01,C09-14 - 1 1 1
Matsmältningsorgan C15-26 20 86 137 233
  Matstrupe C15 - - - -
  Magsäck C16 3 10 13 23
  Tunntarm C17 - - 1 7
  Tjocktarm C18 4 25 54 121
  Ändtarm C19-20 4 21 31 42
  Anus C21 - 11 13 13
  Lever C22 1 1 1 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 5 6 6
  Bukspottkörtel C25 5 8 12 12
  Andra matsmältningsorgan C26 - 6 6 6
Andningsorgan C30-39 6 13 16 18
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 13 16 18
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - - - 5
Hudmelanom C43 5 33 54 97
Hud, ej-melanom C44 4 17 31 59
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 - 0 3 23
Bröst C50 125 461 696 1078
Kvinnliga könsorgan C51-58 19 78 130 274
  Livmoderhals C53 3 11 29 73
  Livmoderkropp C54 0 35 53 93
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 4
  Äggstock C56 14 30 40 79
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 2 10 26
Urinorgan C64-68 9 42 63 106
  Njure C64 2 23 37 68
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 7 20 26 38
Öga C69 - - 2 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 20 40 110
Sköldkörtel C73 15 42 58 116
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 12 17 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6 46 93 189
  Hodgkin lymfom C81 - 2 16 35
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 34 52 87
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - 1 3 7
  Leukemi C91-95 - 9 22 60
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - 0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 18 28 47 113
  Förstadier till cancer i livmoderhals 25 183 334 699
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 34 53 77
  Basaliom i hud 73 342 517 795
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.