Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 115 127 137 158 161 174 172 159 167 164 197
Mun och svalg C00-14 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0 - 1 0 0 0 0 0 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 - - 0 - 0 0 1 0 0 1 2
  Spottkörtel C07-08 - 0 1 0 1 0 - 1 0 - -
  Svalg C01,C09-14 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2
Matsmältningsorgan C15-26 49 54 57 61 63 59 51 52 54 60 67
  Matstrupe C15 6 6 5 4 5 4 3 2 3 1 4
  Magsäck C16 17 17 14 19 15 11 9 8 7 9 9
  Tunntarm C17 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -
  Tjocktarm C18 6 7 9 9 10 11 10 6 10 12 11
  Ändtarm C19-20 6 4 5 6 7 5 5 7 5 4 6
  Anus C21 - - 0 - 0 0 - - 0 - 1
  Lever C22 1 3 2 2 3 4 3 5 6 3 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 5 7 7 6 6 7 7 5 7 5
  Bukspottkörtel C25 7 7 11 12 15 15 11 15 17 23 24
  Andra matsmältningsorgan C26 3 3 4 2 3 1 2 2 1 - 1
Andningsorgan C30-39 4 3 7 7 8 12 15 13 19 14 16
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 0 - 1 0 1 0 - 1 1
  Struphuvud C32 0 - 0 1 - 0 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 3 6 7 7 11 13 13 18 13 15
  Mediastinum C38 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - -
Ben C40-41 0 0 1 1 1 0 0 0 1 - -
Hudmelanom C43 1 2 1 2 3 1 2 2 3 1 1
Hud, ej-melanom C44 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 1 0 0 - 1 -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4
Bröst C50 17 18 18 22 23 23 25 27 21 17 18
Kvinnliga könsorgan C51-58 18 16 16 20 16 20 23 21 21 20 27
  Livmoderhals C53 5 4 4 4 3 4 3 1 2 3 2
  Livmoderkropp C54 3 2 3 6 3 3 5 5 4 6 7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1
  Äggstock C56 8 7 6 7 7 10 12 12 10 10 11
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 2 2 2 3 2 3 3 5 1 6
Urinorgan C64-68 3 4 5 9 8 9 9 9 8 8 11
  Njure C64 1 2 4 5 5 6 6 6 4 7 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 4
Öga C69 - 0 1 1 - 0 1 1 0 1 2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 4 4 5 6 6 4 6 5 7 7
Sköldkörtel C73 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 - - - - 1 1 0 - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 8 10 11 13 16 13 9 8 8 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 14 11 15 15 24 24 14 22 20 25
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 0 1 1 0 - 0 - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 5 3 6 4 12 10 5 7 5 10
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - 0 0 1 - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 3 3 3 4 3 6 3 5 7 7
  Leukemi C91-95 5 4 4 5 6 6 5 5 6 4 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 1 2 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - 0 - - 0 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 1 - 0 1 1 - 2 -
  Basaliom i hud 0 - - - 0 0 0 0 - 3 -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.