Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 134.5 151.8 157.1 167.8 187.7 216.2 225.2 222.1 231.9 219.1 237.0
Mun och svalg C00-14 2.4 2.3 3.1 2.4 1.4 1.5 2.6 2.5 2.2 2.1 2.3
  Läpp C00 0.7 0.5 0.8 0.7 0.5 0.3 1.0 0.4 0.2 - 0.1
  Tunga C02 0.3 0.2 0.9 0.3 0.1 0.1 0.0 0.4 0.6 0.6 1.1
  Annan muncancer C03-06 0.6 0.5 0.3 0.3 0.1 0.7 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5
  Spottkörtel C07-08 0.6 0.1 0.7 0.6 0.4 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6
  Svalg C01,C09-14 0.1 1.0 0.3 0.6 0.3 - 0.7 0.8 0.4 0.7 -
Matsmältningsorgan C15-26 40.3 43.6 42.3 37.9 37.8 35.4 36.2 34.6 35.2 35.9 39.3
  Matstrupe C15 4.1 4.1 2.5 2.1 2.9 1.2 1.7 0.6 1.4 - 1.4
  Magsäck C16 14.4 12.5 9.3 10.7 8.5 5.4 6.1 4.1 3.6 8.0 4.1
  Tunntarm C17 - 0.4 0.2 0.9 0.5 1.2 0.7 0.6 0.5 0.1 0.3
  Tjocktarm C18 6.2 7.1 10.5 6.6 9.0 9.6 11.5 9.6 10.1 5.1 9.0
  Ändtarm C19-20 5.4 5.2 4.9 4.3 5.2 5.6 5.5 8.2 7.6 8.4 8.9
  Anus C21 - - 0.3 0.4 0.0 0.1 - 0.3 0.3 - 1.1
  Lever C22 0.8 2.2 1.5 1.4 1.2 2.1 1.6 2.2 2.6 4.8 2.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2.4 3.7 4.2 4.4 2.8 3.8 3.0 2.6 2.3 1.9 1.9
  Bukspottkörtel C25 5.0 5.8 6.9 6.2 6.7 6.0 5.6 5.9 6.5 7.6 9.7
  Andra matsmältningsorgan C26 1.9 2.7 2.0 1.0 0.8 0.5 0.7 0.5 0.3 - 0.1
Andningsorgan C30-39 4.0 3.2 5.6 6.1 5.2 6.8 8.9 7.3 8.9 9.6 10.2
  Näsa, bihåla C30-31 0.1 0.5 0.6 0.5 0.3 0.6 0.3 0.8 0.2 - -
  Struphuvud C32 0.2 - 0.3 0.5 - 0.5 0.2 0.1 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.7 2.6 4.7 5.1 4.6 5.5 8.1 6.4 8.4 9.0 10.2
  Mediastinum C38 - 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.2 - 0.1 0.6 -
Ben C40-41 0.5 - 1.3 0.5 0.3 0.9 0.3 0.0 1.2 - 0.1
Hudmelanom C43 2.1 3.0 4.1 4.8 4.3 5.7 4.5 8.0 9.0 13.0 8.2
Hud, ej-melanom C44 2.3 2.9 2.9 4.3 4.7 5.1 5.3 4.5 6.4 9.9 3.7
Mesoteliom C45 - - 0.3 0.1 0.1 0.6 0.3 0.2 0.2 0.3 -
Autonoma nervsystemet C47 0.2 0.4 0.2 0.7 - 0.6 - - - - -
Bindvävnad C48-49 1.2 0.6 0.4 0.9 2.6 1.6 0.8 1.3 1.0 0.7 2.5
Bröst C50 24.6 33.7 33.5 39.3 54.6 66.5 74.7 73.4 76.1 66.5 88.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 27.2 26.2 24.3 25.1 24.2 25.1 30.6 32.1 30.7 28.9 23.2
  Livmoderhals C53 8.2 6.8 5.1 3.4 3.4 3.3 4.0 2.7 3.9 7.0 5.1
  Livmoderkropp C54 8.0 7.8 9.8 11.0 11.5 10.9 14.5 16.2 15.4 13.2 11.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.9 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 - 0.1
  Äggstock C56 8.5 8.4 6.7 8.6 6.9 9.1 8.7 10.2 7.7 6.0 4.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.6 2.8 2.1 1.7 2.1 1.6 2.8 3.0 3.6 2.8 2.1
Urinorgan C64-68 5.4 6.2 7.2 8.0 10.6 11.0 9.2 9.9 8.5 8.6 7.3
  Njure C64 2.4 4.1 4.2 5.3 6.7 7.0 6.3 6.6 4.6 4.3 6.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3.0 2.1 3.1 2.7 3.9 4.0 2.9 3.3 3.9 4.3 1.4
Öga C69 1.2 0.7 0.5 0.4 0.5 1.0 0.5 0.6 1.5 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.7 4.5 8.5 10.0 12.9 16.1 14.9 15.5 12.5 8.7 12.7
Sköldkörtel C73 2.2 2.6 3.6 6.0 4.5 5.7 5.8 8.5 9.9 5.6 5.0
Andra endokrina körtlar C74-75 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 1.1 0.4 0.3 1.1 - 2.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.2 6.2 5.5 6.2 6.7 6.9 4.9 3.1 3.7 3.5 8.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.8 15.3 13.7 14.6 17.3 24.5 25.2 20.3 23.8 25.9 22.2
  Hodgkin lymfom C81 1.7 2.5 1.1 1.6 1.4 2.5 2.7 1.7 3.6 2.5 3.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.3 5.0 4.7 4.4 6.7 10.4 8.4 8.5 10.3 13.8 12.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.1 - 0.1 - 0.3 - 0.3 0.2 - - 0.6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.1 2.7 1.6 2.1 2.5 3.4 3.3 2.6 1.5 2.5 1.0
  Leukemi C91-95 5.0 4.2 4.5 4.5 5.0 6.6 8.5 6.0 5.4 2.9 2.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.2 0.5 0.6 0.4 0.7 0.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.6 0.9 1.6 2.0 1.4 1.4 1.5 0.7 2.5 3.5 3.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - 0.4 - 0.4 3.3 3.8 6.1 10.6 8.2 4.3 6.7
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8.5 5.1 9.7 9.5 19.5 13.2 38.5 39.6 45.5 67.9 76.8
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.3 0.8 1.5 1.0 2.4 5.2 3.6 4.2 4.5 7.3 2.2
  Basaliom i hud 20.9 27.4 35.2 44.3 45.9 38.0 49.0 58.2 62.0 80.9 55.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.