Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 29.4 4.8 26.6 23.1 54.3 59.2 78.1 52.3 71.3 152.0 305.7 612.6 927.5 1421 2178 2381 2567 3494 256.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 8.9 10.6 9.0 24.5 49.2 40.5 31.1 40.1 19.9 49.7 7.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 3.0 2.7 - - - 13.4 19.9 16.6 0.6
  Tunga C02 - - - - - - - - 4.5 - - - 13.7 7.4 - 6.7 - - 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 3.5 - 2.7 10.9 3.7 10.4 - - 33.1 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 3.5 - - - 7.4 10.4 13.4 - - 0.8
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 4.5 3.5 6.0 19.1 24.6 22.1 10.4 6.7 - - 3.5
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 7.2 3.9 - 14.3 4.5 24.7 104.9 95.3 227.1 316.5 404.5 535.1 447.8 778.3 50.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 9.0 5.4 21.9 18.4 31.1 40.1 39.8 16.6 3.4
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.8 - 3.5 24.0 21.8 27.4 33.1 15.6 53.5 99.5 82.8 6.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 3.5 - 5.4 2.7 3.7 10.4 - - 33.1 1.0
  Tjocktarm C18 - - - - 7.2 3.9 - 4.8 4.5 3.5 24.0 21.8 62.9 77.3 98.5 167.2 139.3 198.7 13.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 7.1 27.0 19.1 49.2 62.6 103.7 120.4 59.7 115.9 10.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 2.7 - 3.7 - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - 4.8 - 3.5 - - 24.6 22.1 62.2 53.5 39.8 49.7 4.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 3.5 - 5.4 8.2 18.4 15.6 26.8 49.8 66.2 2.5
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 21.0 13.6 30.1 73.6 62.2 66.9 19.9 182.2 7.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 3.7 5.2 6.7 - 33.1 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 4.3 - 4.5 17.7 33.0 68.1 136.8 242.9 363.0 294.3 278.6 496.8 32.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.7 5.5 - 10.4 6.7 10.0 - 0.7
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 9.0 2.7 16.4 11.0 15.6 26.8 - - 2.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 4.3 - 4.5 17.7 24.0 62.6 114.9 231.9 337.1 260.9 258.7 480.3 29.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 16.6 0.1
Ben C40-41 - - - - 7.2 - - - - - - 2.7 - 3.7 - - - - 0.8
Hudmelanom C43 - 4.8 - - - - 8.7 9.5 8.9 17.7 12.0 21.8 24.6 47.8 57.0 60.2 109.5 66.2 9.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 13.6 21.9 44.2 119.3 173.9 258.7 480.3 10.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 5.5 11.0 5.2 13.4 - 16.6 0.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - 4.5 - - - - - - - - - 0.3
Bindvävnad C48-49 - - - - - 3.9 - - 4.5 3.5 - 8.2 - 7.4 10.4 13.4 10.0 16.6 1.8
Bröst C50 - - - - - - - 4.8 - - - 2.7 2.7 - 5.2 13.4 - - 0.7
Manliga könsorgan C60-63 - - - 3.9 3.6 19.7 26.0 - 4.5 7.1 45.0 193.3 257.2 452.7 674.2 689.0 726.4 745.2 66.0
  Prostata C61 - - - - - - - - - 3.5 39.0 193.3 254.4 449.0 669.0 682.3 716.4 728.7 61.0
  Testikel C62 - - - 3.9 3.6 19.7 21.7 - 4.5 - 6.0 - 2.7 - - - 10.0 16.6 4.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - 4.3 - - 3.5 - - - 3.7 5.2 6.7 - - 0.8
Urinorgan C64-68 9.8 - - - - 7.9 4.3 9.5 - 17.7 18.0 54.5 73.9 73.6 212.6 220.7 298.5 281.5 21.3
  Njure C64 9.8 - - - - - - 4.8 - 14.1 9.0 24.5 30.1 22.1 72.6 33.4 69.7 66.2 8.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 7.9 4.3 4.8 - 3.5 9.0 29.9 43.8 51.5 140.0 187.3 228.9 215.3 13.2
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - - - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9.8 - 17.7 11.6 7.2 - 13.0 4.8 13.4 17.7 15.0 29.9 24.6 29.4 31.1 46.8 19.9 16.6 12.4
Sköldkörtel C73 - - - 3.9 - 3.9 - - 4.5 - 6.0 8.2 5.5 11.0 5.2 13.4 19.9 - 2.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 5.4 - 3.7 - - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 3.9 - - - 3.5 - 5.4 10.9 3.7 41.5 53.5 79.6 115.9 3.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.8 - 8.9 3.9 28.9 15.8 21.7 9.5 13.4 31.8 62.9 79.0 84.8 132.5 217.8 214.1 298.5 430.6 34.3
  Hodgkin lymfom C81 - - 4.4 - 21.7 3.9 4.3 - - - 3.0 - 8.2 - - - - - 3.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 7.9 8.7 4.8 4.5 17.7 36.0 49.0 32.8 77.3 103.7 100.3 129.4 132.5 14.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - 3.5 - - - 3.7 10.4 - - 16.6 0.6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.5 9.0 10.9 10.9 14.7 41.5 20.1 29.9 49.7 3.4
  Leukemi C91-95 9.8 - 4.4 3.9 - - 4.3 - 4.5 7.1 9.0 10.9 21.9 22.1 36.3 60.2 59.7 99.4 7.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - 2.7 2.7 3.7 5.2 13.4 19.9 99.4 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 7.2 3.9 4.3 4.8 4.5 - 6.0 5.4 8.2 11.0 20.7 20.1 59.7 33.1 4.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - 3.6 7.9 - 9.5 13.4 49.5 74.9 152.5 216.1 301.8 606.8 883.0 1154 1375 66.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.