Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 487 86.9 4.6 3.4 0.6 4.5
Mun och svalg C00-14 13 100.0 - - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 6 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 101 79.7 4.4 6.4 1.4 8.2
  Matstrupe C15 7 88.6 2.9 - - 8.6
  Magsäck C16 13 96.8 - - - 3.2
  Tunntarm C17 2 88.9 - - - 11.1
  Tjocktarm C18 27 95.6 - 0.7 - 3.7
  Ändtarm C19-20 21 99.0 - - 1.0 -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 9 43.2 20.5 18.2 2.3 15.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 77.8 11.1 7.4 - 3.7
  Bukspottkörtel C25 16 30.8 11.5 24.4 6.4 26.9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 40.0 - 40.0 - 20.0
Andningsorgan C30-39 66 66.5 21.8 8.5 0.6 2.7
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 4 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 60 63.9 23.8 8.6 0.7 3.0
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 16 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 26 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 2 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 3 92.9 - 7.1 - -
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 134 99.0 - - - 1.0
  Prostata C61 129 99.1 - - - 0.9
  Testikel C62 4 94.4 - - - 5.6
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 41 94.2 1.9 2.9 - 1.0
  Njure C64 13 89.4 1.5 7.6 - 1.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 28 96.4 2.1 0.7 - 0.7
Öga C69 0 - - 100.0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 90.3 - 6.9 - 2.8
Sköldkörtel C73 4 94.4 5.6 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 - - - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 45.0 5.0 20.0 7.5 22.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 80.9 3.9 0.7 0.7 13.8
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 26 94.6 3.1 - - 2.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 80.0 - - - 20.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 75.8 15.2 3.0 3.0 3.0
  Leukemi C91-95 11 61.4 3.5 1.8 1.8 31.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 21.4 - - - 78.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 83.9 - - - 16.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 142 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.