Prostata 128 27.2 56.6
Lunga, luftstrupe 64 13.6 29.7
Hud, ej-melanom2 36 7.7 14.7
Urinblåsa och urinvägar3 29 6.2 12.5
Tjocktarm 27 5.7 13.6
Non-Hodgkin lymfom 19 4.0 9.5
Ändtarm 18 3.8 8.7
Njure 17 3.6 8.3
Bukspottkörtel 14 3.0 6.5
Magsäck 12 2.6 7.1
Alla cancerformer2 470 100.0 228.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.