Bukspottkörtel 24 12.2 7.4
Bröst 18 9.1 7.4
Lunga, luftstrupe 15 7.6 6.2
Tjocktarm 11 5.6 4.1
Äggstock 11 5.6 4.5
Non-Hodgkin lymfom 10 5.1 3.0
Magsäck 9 4.6 4.1
Njure 7 3.6 2.1
Livmoderkropp 7 3.6 2.5
Myelom och andra plasmacellstumörer 7 3.6 1.9
Alla cancerformer2 197 100.0 67.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.