Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 487 19.1 3.1 4.4 18.2 8.9 4.8 41.5
Mun och svalg C00-14 13 15.9 1.6 14.3 14.3 - 7.9 46.0
  Läpp C00 1 57.1 - - - - - 42.9
  Tunga C02 2 22.2 - 11.1 - - 22.2 44.4
  Annan muncancer C03-06 2 9.1 - 9.1 18.2 - 9.1 54.5
  Spottkörtel C07-08 1 14.3 - - 14.3 - 14.3 57.1
  Svalg C01,C09-14 6 6.9 3.4 24.1 20.7 - 3.4 41.4
Matsmältningsorgan C15-26 101 12.5 9.7 8.0 20.1 8.3 8.7 32.6
  Matstrupe C15 7 2.9 2.9 8.6 17.1 17.1 14.3 37.1
  Magsäck C16 13 9.5 1.6 9.5 25.4 3.2 11.1 39.7
  Tunntarm C17 2 22.2 - - 33.3 - 22.2 22.2
  Tjocktarm C18 27 15.4 19.9 11.0 12.5 5.9 8.8 26.5
  Ändtarm C19-20 21 25.0 16.3 10.6 12.5 8.7 5.8 21.2
  Anus C21 0 - 50.0 - - - - 50.0
  Lever C22 9 9.1 2.3 2.3 20.5 2.3 6.8 56.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 7.4 - 7.4 33.3 11.1 3.7 37.0
  Bukspottkörtel C25 16 1.3 1.3 2.6 34.6 14.1 9.0 37.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 20.0 40.0 20.0 20.0
Andningsorgan C30-39 66 12.4 2.7 14.2 32.3 21.1 3.3 13.9
  Näsa, bihåla C30-31 1 14.3 - 14.3 - - - 71.4
  Struphuvud C32 4 20.0 5.0 5.0 10.0 - 10.0 50.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 60 11.9 2.6 14.9 34.8 23.2 3.0 9.6
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 25.0 - - - - - 75.0
Hudmelanom C43 16 29.6 2.5 1.2 2.5 2.5 12.3 49.4
Hud, ej-melanom C44 26 23.3 - 1.6 - - 0.8 74.4
Mesoteliom C45 2 33.3 11.1 11.1 11.1 11.1 - 22.2
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 7.1 - - 21.4 - - 71.4
Bröst C50 1 16.7 - 33.3 - - 33.3 16.7
Manliga könsorgan C60-63 134 22.2 1.6 0.7 11.8 1.8 1.3 60.4
  Prostata C61 129 22.6 1.7 0.5 12.2 1.7 1.1 60.3
  Testikel C62 4 11.1 - 11.1 - 5.6 5.6 66.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 20.0 - - - - 20.0 60.0
Urinorgan C64-68 41 26.7 1.0 - 9.2 2.9 4.4 55.8
  Njure C64 13 12.1 3.0 - 15.2 9.1 7.6 53.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 28 33.6 - - 6.4 - 2.9 57.1
Öga C69 0 100.0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 97.2 - - 2.8 - - -
Sköldkörtel C73 4 5.6 5.6 - 5.6 11.1 22.2 50.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1 33.3 - - 33.3 33.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 - - - 10.0 25.0 35.0 30.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 4.2 - 0.4 40.3 25.1 2.5 27.6
  Hodgkin lymfom C81 3 - - - 23.1 - - 76.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 26 9.2 - 0.8 23.8 16.9 4.6 44.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 40.0 40.0 20.0 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 - - - 66.7 27.3 - 6.1
  Leukemi C91-95 11 - - - 50.9 36.8 - 12.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 57.1 35.7 - 7.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 - - - 61.3 38.7 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 142 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.