Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 352 377 411 429 443 519 596 618 698 782 754
Mun och svalg C00-14 14 19 19 20 13 14 15 11 19 25 23
  Läpp C00 9 14 12 14 8 8 5 4 4 4 3
  Tunga C02 1 0 1 2 0 0 3 1 4 9 5
  Annan muncancer C03-06 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 6
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 0 2 2 1 1 1 2
  Svalg C01,C09-14 2 3 2 2 2 2 3 2 6 8 7
Matsmältningsorgan C15-26 91 88 90 105 90 103 116 120 155 138 160
  Matstrupe C15 6 7 6 8 6 9 7 8 10 8 8
  Magsäck C16 41 36 25 30 19 21 22 19 16 21 16
  Tunntarm C17 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2
  Tjocktarm C18 10 11 17 21 17 25 33 32 42 37 45
  Ändtarm C19-20 9 11 14 13 15 15 20 21 28 23 37
  Anus C21 - - - 1 1 0 0 0 1 - -
  Lever C22 3 3 4 8 8 8 7 8 19 14 14
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 4 6 5 3 5 5 4 5 9 5
  Bukspottkörtel C25 13 15 16 16 16 17 17 24 28 19 33
  Andra matsmältningsorgan C26 5 2 2 2 2 1 2 2 3 4 -
Andningsorgan C30-39 135 137 130 118 118 102 85 92 91 93 86
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
  Struphuvud C32 6 8 9 8 5 5 6 6 5 5 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 126 127 119 108 111 96 77 84 85 87 77
  Mediastinum C38 2 0 0 1 1 0 - 2 0 - 2
Ben C40-41 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3
Hudmelanom C43 3 5 6 14 12 15 21 19 27 34 26
Hud, ej-melanom C44 4 7 8 12 13 11 22 20 40 50 55
Mesoteliom C45 - 0 1 1 1 2 2 2 2 3 2
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 1 0 0 0 1 - - 1
Bindvävnad C48-49 2 4 4 2 3 3 6 4 5 12 5
Bröst C50 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 1
Manliga könsorgan C60-63 26 38 47 53 67 121 168 193 195 237 183
  Prostata C61 24 35 45 50 64 119 164 188 190 228 178
  Testikel C62 2 2 1 3 3 2 3 5 4 7 3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2
Urinorgan C64-68 24 27 35 39 45 57 60 57 64 69 92
  Njure C64 8 7 11 12 16 22 19 23 24 25 32
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 16 20 24 27 29 35 41 34 40 44 60
Öga C69 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 8 13 15 16 20 19 22 19 25 23
Sköldkörtel C73 1 3 3 3 3 3 6 3 5 4 8
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 2 - 1 - 1 2 1 2 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 10 8 10 13 13 14 11 12 16 21
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 28 40 34 45 52 58 58 61 70 64
  Hodgkin lymfom C81 6 4 5 3 3 3 4 3 3 2 5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 8 12 10 19 26 28 24 31 38 30
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - 0 1 1 0 1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 6 5 4 5 7 10 8 3 9
  Leukemi C91-95 10 11 13 13 14 14 12 15 11 17 11
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 2 4 3 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 3 4 3 5 4 4 7 8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 35 51 70 99 110 107 152 182 268 305 228
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.