Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 25.3 27.8 29.6 26.4 33.8 56.5 59.5 73.2 81.0 206.0 349.0 549.8 1055 1589 2265 2526 3415 3480 277.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - 5.4 - - - 9.2 23.4 14.1 28.5 54.4 74.4 58.1 27.6 54.4 8.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 2.1 2.0 - 10.9 14.9 14.5 13.8 32.6 1.2
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 10.6 4.0 6.1 10.9 18.6 14.5 13.8 - 1.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.3 2.1 2.0 6.1 16.3 7.4 4.8 - 10.9 1.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 2.7 - - - - - - 4.1 2.7 3.7 4.8 - - 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - 2.7 - - - 6.9 8.5 6.0 12.2 13.6 29.8 19.4 - 10.9 3.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 2.6 - 14.2 6.1 16.8 41.2 83.0 124.9 223.5 348.3 476.1 483.8 696.8 761.3 55.1
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 4.6 8.5 10.1 12.2 38.1 18.6 29.0 20.7 21.8 3.6
  Magsäck C16 - - - - - - 8.5 - - 2.3 12.8 10.1 18.3 38.1 37.2 43.5 89.7 152.3 6.0
  Tunntarm C17 - - - - - - 2.8 - - 2.3 - - 10.2 2.7 11.2 4.8 13.8 21.8 1.2
  Tjocktarm C18 - - - - 2.6 - - 6.1 8.4 11.4 21.3 28.2 56.9 89.8 148.8 150.0 213.9 163.1 15.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 2.8 - 5.6 9.2 17.0 30.2 50.8 57.1 81.8 77.4 103.5 130.5 10.4
  Anus C21 - - - - - - - - - - 2.1 - - - - - 6.9 - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.3 2.1 6.0 30.5 32.7 55.8 67.7 75.9 119.6 5.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 4.6 4.3 4.0 4.1 13.6 26.0 9.7 13.8 32.6 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 2.8 4.6 12.8 34.2 40.6 68.0 85.5 91.9 151.8 97.9 10.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.1 2.0 - 8.2 11.2 9.7 6.9 21.8 0.9
Andningsorgan C30-39 - - - - - 2.7 - 3.1 5.6 11.4 34.1 68.5 128.0 220.4 323.6 372.5 476.0 424.2 32.3
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 2.3 - - - - 7.4 - - - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 4.3 4.0 4.1 8.2 11.2 24.2 13.8 10.9 1.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 2.7 - 3.1 5.6 9.2 29.8 64.4 121.9 209.5 305.0 348.3 462.2 402.4 30.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 2.0 2.7 - - - - 0.2
Ben C40-41 - - 3.0 2.6 - - - 3.1 2.8 - - - 4.1 2.7 3.7 4.8 - - 1.2
Hudmelanom C43 - - - - 2.6 5.4 8.5 6.1 14.0 18.3 21.3 22.2 44.7 62.6 55.8 82.2 75.9 87.0 11.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 2.7 - 6.1 2.8 6.9 6.4 14.1 32.5 40.8 115.3 208.0 448.4 522.1 13.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 5.4 11.2 - - 32.6 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - 3.7 - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - 2.6 2.7 - 6.1 - 9.2 6.4 6.0 4.1 13.6 - 19.4 27.6 21.8 2.9
Bröst C50 - - - - - - - - - 2.3 - - - 2.7 3.7 - - - 0.3
Manliga könsorgan C60-63 - - - 7.9 10.4 16.1 14.2 9.2 8.4 16.0 55.3 126.9 351.6 519.8 740.1 837.0 910.6 685.2 74.3
  Prostata C61 - - - - - - - - 5.6 16.0 55.3 124.9 349.5 508.9 736.4 827.3 903.7 685.2 69.3
  Testikel C62 - - - 7.9 10.4 16.1 14.2 9.2 - - - 2.0 - 5.4 - - - - 4.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 2.8 - - - 2.0 5.4 3.7 9.7 6.9 - 0.6
Urinorgan C64-68 3.2 - - - - 2.7 - 3.1 11.2 20.6 46.8 64.4 119.9 152.4 226.9 222.6 351.8 326.3 27.1
  Njure C64 - - - - - - - - 5.6 11.4 19.2 42.3 50.8 62.6 74.4 43.5 103.5 21.8 10.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3.2 - - - - 2.7 - 3.1 5.6 9.2 27.7 22.2 69.1 89.8 152.5 179.0 248.4 304.5 17.0
Öga C69 - - - - - - - - - - 2.1 - - 2.7 - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.3 18.5 11.8 - 2.6 - 5.7 21.4 2.8 25.2 14.9 30.2 20.3 27.2 18.6 29.0 62.1 65.3 12.1
Sköldkörtel C73 - - - - 2.6 2.7 2.8 - 2.8 4.6 17.0 4.0 8.1 10.9 7.4 9.7 6.9 10.9 3.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3.1 - - - - - - 2.8 - - 2.0 - 2.7 - - - - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 2.3 6.4 20.1 10.2 21.8 29.8 43.5 41.4 141.4 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15.8 6.2 14.8 15.9 10.4 16.1 14.2 9.2 11.2 38.9 31.9 50.3 77.2 100.7 174.8 154.8 289.7 348.0 29.7
  Hodgkin lymfom C81 - - 5.9 5.3 7.8 5.4 5.7 6.1 - - 4.3 4.0 2.0 - - - 6.9 - 3.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.2 - 3.0 10.6 - 8.1 8.5 - 5.6 18.3 6.4 22.2 50.8 70.8 107.9 67.7 158.7 141.4 13.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.8 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 4.6 12.8 8.1 8.1 13.6 22.3 14.5 20.7 43.5 2.9
  Leukemi C91-95 12.6 6.2 5.9 - 2.6 - - 3.1 5.6 13.7 2.1 10.1 12.2 13.6 26.0 43.5 34.5 65.3 7.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.7 11.2 14.5 27.6 65.3 0.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 2.7 - - - 2.3 6.4 6.0 4.1 - 7.4 14.5 27.6 32.6 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - 2.6 - 5.7 15.3 50.3 59.5 97.9 179.2 262.1 525.2 926.1 1132 1525 1990 93.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.