Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 3.1 5.9 5.3 5.2 5.4 14.2 21.4 14.0 50.4 121.3 223.5 343.4 590.5 874.0 1142 1828 2393 104.6
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 4.3 4.0 6.1 21.8 22.3 33.9 6.9 10.9 2.1
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - 2.7 - 4.8 - - 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - 3.7 9.7 - - 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.7 3.7 4.8 6.9 10.9 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 5.4 - 4.8 - - 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 4.3 2.0 6.1 10.9 14.9 9.7 - - 1.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 8.5 6.1 5.6 20.6 40.4 90.6 121.9 195.9 312.4 372.5 579.5 630.8 34.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 2.3 8.5 12.1 14.2 35.4 3.7 38.7 20.7 10.9 3.3
  Magsäck C16 - - - - - - 5.7 - - 2.3 6.4 6.0 14.2 21.8 26.0 38.7 75.9 97.9 4.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - 3.1 - - - - 2.0 - 11.2 4.8 6.9 21.8 0.7
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 3.1 5.6 2.3 4.3 24.2 14.2 13.6 66.9 82.2 131.1 130.5 6.3
  Ändtarm C19-20 - - - - - - 2.8 - - 2.3 2.1 10.1 16.3 13.6 29.8 43.5 62.1 130.5 3.9
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.9 10.9 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.3 2.1 6.0 26.4 27.2 52.1 62.9 89.7 97.9 5.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.3 4.3 6.0 - 10.9 14.9 14.5 13.8 32.6 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 6.9 10.6 26.2 34.5 70.8 93.0 82.2 165.6 76.1 9.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.1 - - 2.7 14.9 4.8 6.9 21.8 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - 2.7 - - 2.8 6.9 21.3 40.3 103.6 171.4 241.7 270.9 448.4 489.4 25.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 2.0 - 3.7 - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - 5.4 7.4 9.7 - 10.9 0.5
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 2.7 - - 2.8 6.9 21.3 40.3 99.6 163.3 230.6 261.3 448.4 467.7 24.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 2.0 2.7 - - - - 0.2
Ben C40-41 - - 3.0 - - - - - - - - - - - - 4.8 - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - 3.1 - - 6.4 2.0 22.4 10.9 18.6 19.4 48.3 21.8 2.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 2.0 - - 3.7 - 6.9 10.9 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.0 2.0 10.9 11.2 - - 32.6 0.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 3.1 - - - 6.0 2.0 5.4 - 9.7 20.7 21.8 1.0
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 2.0 - - - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 2.7 - - 2.8 - 2.1 12.1 28.5 62.6 70.7 188.7 282.8 565.6 11.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 2.1 12.1 28.5 62.6 70.7 188.7 282.8 565.6 11.1
  Testikel C62 - - - - - 2.7 - - - - - - - - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 2.8 - - - - - - - - - 0.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 6.9 14.9 18.1 20.3 21.8 66.9 62.9 138.0 184.9 6.9
  Njure C64 - - - - - - - - - 6.9 12.8 14.1 16.3 21.8 40.9 38.7 62.1 43.5 4.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 2.1 4.0 4.1 - 26.0 24.2 75.9 141.4 2.3
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.0 - - 3.7 - - 10.9 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 3.1 3.0 2.6 - - 5.7 6.1 - 9.2 17.0 10.1 12.2 19.0 14.9 24.2 62.1 65.3 5.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 2.7 - - - 10.9 0.1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.7 - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 8.5 8.1 6.1 16.3 18.6 33.9 48.3 97.9 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - 2.6 5.2 - - 3.1 2.8 6.9 6.4 24.2 16.3 49.0 89.3 121.0 186.3 239.3 9.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 2.6 - - - - 6.9 2.1 10.1 8.1 32.7 40.9 33.9 62.1 97.9 4.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.7 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 4.3 8.1 - 8.2 14.9 33.9 27.6 32.6 1.7
  Leukemi C91-95 - - - 2.6 2.6 - - 3.1 2.8 - - 6.0 6.1 5.4 26.0 33.9 62.1 87.0 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.7 7.4 19.4 13.8 21.8 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 2.0 - - - - - 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.