Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 29.8 16.4 12.3 21.8 38.0 88.4 77.3 139.8 257.0 368.3 510.2 658.4 946.3 1104 1390 1353 1613 1965 251.0
Mun och svalg C00-14 - - - 5.5 - - 3.1 - 8.6 12.0 8.8 16.8 21.0 23.4 18.9 24.5 39.9 39.0 5.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 2.2 - 2.1 5.2 - - 16.0 13.0 0.5
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 2.2 8.4 - 2.6 3.2 7.0 4.0 4.3 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 2.9 7.2 2.2 2.1 4.2 10.4 6.3 14.0 16.0 21.6 1.7
  Spottkörtel C07-08 - - - 5.5 - - 3.1 - 2.9 2.4 2.2 2.1 2.1 - 6.3 3.5 - - 1.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 2.9 2.4 - 4.2 12.6 5.2 3.2 - 4.0 - 1.2
Matsmältningsorgan C15-26 - 3.3 3.1 - 5.4 5.9 - 13.0 28.6 45.4 63.5 84.1 147.2 187.0 252.1 318.1 423.1 541.0 37.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 2.1 - 5.2 6.3 10.5 23.9 8.7 0.6
  Magsäck C16 - - - - - - - 6.5 2.9 4.8 6.6 4.2 12.6 13.0 15.8 24.5 31.9 108.2 3.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 4.8 4.4 2.1 4.2 7.8 9.5 3.5 4.0 - 1.2
  Tjocktarm C18 - - 3.1 - 5.4 5.9 - 3.3 17.1 9.6 24.1 21.0 65.2 67.5 53.6 108.4 131.7 151.5 13.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 5.7 19.1 8.8 25.2 27.3 33.8 37.8 24.5 55.9 51.9 6.6
  Anus C21 - - - - - - - - - 2.4 2.2 2.1 2.1 - 6.3 3.5 4.0 4.3 0.6
  Lever C22 - 3.3 - - - - - - - 2.4 2.2 4.2 10.5 15.6 18.9 28.0 39.9 47.6 2.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 3.3 - - 4.4 4.2 6.3 5.2 18.9 24.5 20.0 64.9 2.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 2.9 2.4 8.8 16.8 18.9 33.8 85.1 83.9 103.8 82.2 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.2 2.1 - 5.2 - 7.0 8.0 21.6 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 3.1 - 5.7 7.2 8.8 23.1 61.0 62.3 97.7 73.4 103.8 82.2 10.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 4.2 - 3.2 - - - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 5.7 7.2 8.8 23.1 54.7 62.3 94.5 73.4 95.8 64.9 9.6
  Mediastinum C38 - - - - - - 3.1 - - - - - - - - - - 13.0 0.3
Ben C40-41 - - 3.1 - - - - - - - 2.2 2.1 2.1 - 3.2 - - - 0.6
Hudmelanom C43 - - - 2.7 - 8.8 3.1 19.5 11.4 16.7 24.1 21.0 29.4 41.6 66.2 28.0 39.9 86.6 10.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 5.7 - 6.6 16.8 21.0 33.8 78.8 101.4 191.6 337.6 8.4
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - 0.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 2.2 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 6.5 2.9 2.4 6.6 4.2 6.3 2.6 3.2 3.5 23.9 17.3 1.8
Bröst C50 - - - - - 11.8 6.2 52.0 99.9 184.2 243.1 260.8 340.7 368.9 371.8 332.1 231.5 242.4 81.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 20.6 24.7 19.5 22.8 35.9 52.6 94.7 140.9 163.6 198.5 167.8 163.7 129.8 31.9
  Livmoderhals C53 - - - - - 8.8 15.5 - 2.9 9.6 2.2 4.2 2.1 7.8 12.6 14.0 16.0 8.7 3.5
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - 9.8 5.7 14.3 26.3 54.7 100.9 109.1 122.9 80.4 91.8 47.6 16.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.7 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 5.9 6.2 - 8.6 9.6 24.1 18.9 31.5 33.8 47.3 42.0 23.9 51.9 7.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 5.9 3.1 9.8 5.7 2.4 - 16.8 6.3 13.0 15.8 31.5 31.9 13.0 3.9
Urinorgan C64-68 3.3 - - 2.7 - - - - 2.9 4.8 8.8 29.4 46.3 67.5 97.7 94.4 147.7 112.5 10.8
  Njure C64 3.3 - - 2.7 - - - - 2.9 4.8 2.2 16.8 23.1 41.6 75.6 59.4 67.9 56.3 6.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 6.6 12.6 23.1 26.0 22.1 35.0 79.8 56.3 4.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 6.3 - - - - - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9.9 9.8 6.2 2.7 5.4 8.8 12.4 9.8 17.1 23.9 21.9 18.9 40.0 44.2 44.1 42.0 47.9 60.6 14.5
Sköldkörtel C73 - - - 2.7 5.4 11.8 12.4 13.0 25.7 21.5 30.7 33.7 16.8 15.6 31.5 17.5 16.0 13.0 10.9
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - 3.2 - - 4.3 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 8.8 8.4 6.3 18.2 15.8 24.5 43.9 99.5 2.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16.6 3.3 - 5.5 21.7 20.6 12.4 6.5 25.7 14.3 21.9 44.2 61.0 75.3 107.1 125.9 135.7 199.1 22.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - 5.5 19.0 5.9 3.1 3.3 - - - 2.1 - 5.2 6.3 3.5 4.0 - 3.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 2.7 8.8 3.1 3.3 8.6 12.0 15.3 33.7 40.0 41.6 47.3 55.9 51.9 90.9 9.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - - 4.0 8.7 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - 2.9 - - 2.9 - 4.4 2.1 6.3 7.8 22.1 21.0 20.0 30.3 2.1
  Leukemi C91-95 16.6 - - - - - 3.1 - 8.6 2.4 - 4.2 10.5 13.0 12.6 35.0 35.9 47.6 4.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 3.1 - - - - - - 2.6 6.3 3.5 8.0 17.3 0.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 3.3 - - - 2.9 - - 5.7 - 2.2 2.1 2.1 5.2 12.6 7.0 12.0 4.3 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 8.6 26.3 19.7 23.1 40.0 26.0 15.8 3.5 4.0 - 6.8
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 29.9 61.9 55.7 58.5 22.8 38.3 24.1 18.9 - 5.2 6.3 3.5 4.0 - 20.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 14.7 - 6.5 8.6 2.4 17.5 18.9 4.2 10.4 6.3 24.5 4.0 8.7 4.8
  Basaliom i hud - - 3.1 - - 11.8 3.1 35.8 60.0 98.1 124.8 214.5 269.2 503.9 614.5 888.0 1058 1043 85.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.