Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 3.3 3.1 - 2.7 8.8 6.2 26.0 45.7 52.6 105.1 155.7 246.0 400.0 554.6 685.2 826.2 1233 70.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 2.9 2.4 - 4.2 2.1 5.2 3.2 3.5 12.0 30.3 1.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 2.9 - - 4.2 - - 3.2 3.5 - 13.0 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.4 - - - - - - - 13.0 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.3 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 2.1 5.2 - - 8.0 - 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 3.3 11.4 4.8 21.9 31.6 88.3 101.3 182.8 227.2 315.3 515.0 20.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 2.1 2.6 3.2 3.5 20.0 8.7 0.4
  Magsäck C16 - - - - - - - 3.3 5.7 - - 4.2 10.5 10.4 12.6 21.0 20.0 86.6 2.4
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 6.3 3.5 - - 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 2.9 2.4 6.6 12.6 23.1 26.0 31.5 62.9 51.9 125.5 5.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 2.9 2.4 4.4 2.1 6.3 15.6 15.8 14.0 35.9 77.9 2.4
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 3.2 3.5 - 4.3 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 14.7 7.8 22.1 17.5 27.9 34.6 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.4 4.2 6.3 7.8 18.9 17.5 20.0 64.9 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 4.4 8.4 21.0 28.6 69.3 76.9 131.7 90.9 5.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.2 - - 2.6 - 7.0 8.0 21.6 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 2.9 - 6.6 21.0 33.6 54.5 88.2 76.9 79.8 90.9 7.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 2.9 - - - - - - 3.5 - - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 6.6 21.0 33.6 54.5 88.2 73.4 67.9 69.2 7.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.0 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - 2.1 - - - - - - 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - 3.3 - 2.4 2.2 4.2 2.1 15.6 3.2 14.0 - 17.3 1.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 8.0 21.6 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - 9.5 - - - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 2.2 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - 2.4 2.2 2.1 4.2 2.6 - 3.5 12.0 4.3 0.7
Bröst C50 - - - - - 2.9 - 6.5 17.1 21.5 35.0 44.2 54.7 90.9 88.2 104.9 79.8 95.2 15.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 5.9 3.1 3.3 5.7 7.2 19.7 12.6 27.3 39.0 81.9 108.4 95.8 86.6 9.0
  Livmoderhals C53 - - - - - 2.9 - - - - 2.2 - 2.1 5.2 3.2 14.0 4.0 8.7 0.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 2.9 2.4 6.6 4.2 10.5 5.2 28.4 10.5 39.9 21.6 2.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.0 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - 3.1 - - 2.4 10.9 8.4 12.6 28.6 41.0 66.4 31.9 34.6 4.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 2.9 - 3.3 2.9 2.4 - - 2.1 - 9.5 17.5 20.0 8.7 1.3
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 8.4 6.3 23.4 22.1 17.5 55.9 86.6 2.6
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 2.1 4.2 18.2 12.6 14.0 35.9 34.6 1.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 6.3 2.1 5.2 9.5 3.5 20.0 51.9 1.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 3.3 3.1 - - - - 9.8 2.9 4.8 8.8 4.2 6.3 18.2 25.2 21.0 23.9 30.3 4.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 2.1 - - - 7.0 12.0 8.7 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - 3.2 - - 4.3 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 2.4 2.2 2.1 2.1 10.4 12.6 21.0 35.9 86.6 1.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - 2.7 - 3.1 - 2.9 4.8 4.4 16.8 18.9 39.0 34.7 80.4 95.8 155.8 6.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 2.7 - - - - - - - - - - - 4.0 - 0.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - 2.4 2.2 8.4 10.5 13.0 6.3 31.5 35.9 56.3 2.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 13.0 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 2.2 4.2 4.2 13.0 15.8 14.0 20.0 30.3 1.5
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - 2.9 2.4 - 4.2 4.2 10.4 9.5 28.0 27.9 30.3 1.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 3.1 - - - - - - 2.6 - - - 21.6 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 3.2 7.0 4.0 4.3 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - 3.2 - - 8.7 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.