Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 698 89.6 0.9 5.1 0.8 3.6
Mun och svalg C00-14 15 100.0 - - - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 5 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 3 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 130 78.8 0.5 13.5 1.4 5.8
  Matstrupe C15 3 87.5 - - 6.3 6.3
  Magsäck C16 13 87.9 - 6.1 1.5 4.5
  Tunntarm C17 3 93.3 - 6.7 - -
  Tjocktarm C18 42 94.8 - 3.8 - 1.4
  Ändtarm C19-20 19 94.8 - 2.1 1.0 2.1
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 10 70.6 - 23.5 2.0 3.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 65.1 4.7 18.6 - 11.6
  Bukspottkörtel C25 26 43.2 0.8 39.4 3.8 12.9
  Andra matsmältningsorgan C26 3 53.8 - 7.7 - 38.5
Andningsorgan C30-39 34 69.6 7.0 14.6 1.2 7.6
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 32 70.0 7.5 15.0 1.3 6.3
  Mediastinum C38 1 25.0 - 25.0 - 50.0
Ben C40-41 1 80.0 - - - 20.0
Hudmelanom C43 26 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 43 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 5 100.0 - - - -
Bröst C50 200 99.4 - 0.2 0.1 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 85 96.0 0.5 1.4 0.5 1.6
  Livmoderhals C53 7 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 47 98.7 - - 0.4 0.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - 50.0 - 50.0
  Äggstock C56 21 90.4 1.9 4.8 - 2.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 96.0 - - 2.0 2.0
Urinorgan C64-68 38 90.6 - 6.8 - 2.6
  Njure C64 22 88.4 - 8.9 - 2.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 16 93.8 - 3.8 - 2.5
Öga C69 1 66.7 - - 33.3 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 29 82.6 - 13.2 - 4.2
Sköldkörtel C73 20 99.0 - - - 1.0
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - 50.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 45.3 4.7 26.6 6.3 17.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 75.6 3.5 2.5 3.5 14.8
  Hodgkin lymfom C81 4 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 96.4 - 0.7 - 2.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 75.0 - - - 25.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 41.7 2.8 16.7 16.7 22.2
  Leukemi C91-95 11 48.2 14.3 - 7.1 30.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 27.3 - - - 72.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 73.7 5.3 - - 21.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 24 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 303 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.