Prostata 178 23.6 57.2
Lunga, luftstrupe 77 10.2 24.9
Urinblåsa och urinvägar3 60 8.0 21.3
Hud, ej-melanom2 55 7.3 14.9
Tjocktarm 45 6.0 13.7
Ändtarm 37 4.9 13.9
Bukspottkörtel 33 4.4 10.6
Njure 32 4.2 12.5
Non-Hodgkin lymfom 30 4.0 10.6
Hudmelanom 26 3.4 9.5
Alla cancerformer2 754 100.0 269.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.