Bröst 44 17.1 12.4
Lunga, luftstrupe 34 13.2 9.1
Bukspottkörtel 24 9.3 4.5
Tjocktarm 23 8.9 5.2
Äggstock 16 6.2 3.7
Non-Hodgkin lymfom 14 5.4 3.9
Gallblåsa, gallvägar 10 3.9 2.3
Magsäck 10 3.9 2.6
Njure 9 3.5 1.2
Ändtarm 9 3.5 3.4
Alla cancerformer2 258 100.0 66.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.