Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 698 32.2 2.8 8.5 11.6 6.3 9.7 28.9
Mun och svalg C00-14 15 29.7 2.7 6.8 5.4 - 12.2 43.2
  Läpp C00 2 36.4 - - - - 9.1 54.5
  Tunga C02 2 36.4 9.1 - - - 18.2 36.4
  Annan muncancer C03-06 5 25.9 - 3.7 7.4 - 7.4 55.6
  Spottkörtel C07-08 2 27.3 9.1 - 9.1 - 9.1 45.5
  Svalg C01,C09-14 3 28.6 - 28.6 7.1 - 21.4 14.3
Matsmältningsorgan C15-26 130 13.3 10.0 9.5 19.9 10.9 8.0 28.4
  Matstrupe C15 3 25.0 12.5 6.3 6.3 - - 50.0
  Magsäck C16 13 9.1 4.5 4.5 21.2 7.6 7.6 45.5
  Tunntarm C17 3 13.3 6.7 - 20.0 20.0 20.0 20.0
  Tjocktarm C18 42 16.2 16.7 15.2 20.0 10.5 6.7 14.8
  Ändtarm C19-20 19 18.6 15.5 18.6 10.3 8.2 2.1 26.8
  Anus C21 2 22.2 - 22.2 11.1 - 11.1 33.3
  Lever C22 10 11.8 3.9 - 15.7 15.7 11.8 41.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 9 4.7 7.0 2.3 32.6 16.3 7.0 30.2
  Bukspottkörtel C25 26 9.8 3.0 3.8 25.8 12.9 12.1 32.6
  Andra matsmältningsorgan C26 3 - - - 23.1 7.7 15.4 53.8
Andningsorgan C30-39 34 12.9 2.9 6.4 22.8 11.1 11.1 32.7
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 100.0 - - - - -
  Struphuvud C32 1 66.7 - - - - 33.3 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 32 11.9 2.5 6.9 24.4 11.3 11.3 31.9
  Mediastinum C38 1 25.0 - - - - - 75.0
Ben C40-41 1 20.0 - - - - - 80.0
Hudmelanom C43 26 28.8 0.8 3.8 2.3 1.5 3.0 59.8
Hud, ej-melanom C44 43 19.4 - - 0.5 - 0.9 79.2
Mesoteliom C45 0 - - - - - - 100.0
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - 100.0 - - -
Bindvävnad C48-49 5 16.0 - - 16.0 - 8.0 60.0
Bröst C50 200 41.2 0.1 18.0 3.8 1.1 18.5 17.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 85 44.2 1.9 4.9 14.6 6.6 10.1 17.6
  Livmoderhals C53 7 35.3 5.9 17.6 14.7 2.9 5.9 17.6
  Livmoderkropp C54 47 58.3 0.4 2.6 9.8 3.4 6.0 19.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - - 100.0
  Äggstock C56 21 15.4 2.9 2.9 26.9 17.3 20.2 14.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 46.0 4.0 12.0 12.0 2.0 12.0 12.0
Urinorgan C64-68 38 62.0 5.2 1.6 8.9 3.6 1.6 17.2
  Njure C64 22 56.3 6.3 1.8 10.7 5.4 1.8 17.9
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 16 70.0 3.8 1.3 6.3 1.3 1.3 16.3
Öga C69 1 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 29 97.2 - - - - - 2.8
Sköldkörtel C73 20 34.3 3.0 8.1 6.1 1.0 4.0 43.4
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - - - - - 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 - - - 26.6 32.8 17.2 23.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 5.3 0.4 1.1 29.3 21.2 1.4 41.3
  Hodgkin lymfom C81 4 5.0 - 5.0 10.0 10.0 - 70.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 9.5 - 1.5 13.1 9.5 2.9 63.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 50.0 - - 50.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 2.8 2.8 - 52.8 30.6 - 11.1
  Leukemi C91-95 11 - - - 53.6 32.1 - 14.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 18.2 72.7 - 9.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 52.6 42.1 - 5.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 24 99.2 - - - - - 0.8
  Borderlinetumör i äggstock D39 9 87.0 - - - - 2.2 10.9
  Basaliom i hud 303 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.