Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 222 910 1460 2486
Mun och svalg C00-14 6 22 34 46
  Läpp C00 0 2 4 5
  Tunga C02 - 2 5 8
  Annan muncancer C03-06 2 7 10 14
  Spottkörtel C07-08 3 7 9 13
  Svalg C01,C09-14 0 4 6 6
Matsmältningsorgan C15-26 28 93 139 216
  Matstrupe C15 0 1 2 2
  Magsäck C16 2 7 11 17
  Tunntarm C17 2 5 9 10
  Tjocktarm C18 10 40 62 110
  Ändtarm C19-20 8 23 34 52
  Anus C21 1 2 3 4
  Lever C22 1 4 5 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 2 8 9 10
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 7 18 24 31
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 1 2
  Struphuvud C32 - 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 7 15 20 26
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 1 2 4 14
Hudmelanom C43 12 46 73 122
Hud, ej-melanom C44 10 33 44 59
Mesoteliom C45 0 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 2 7 11 22
Bröst C50 76 349 590 954
Kvinnliga könsorgan C51-58 28 120 181 307
  Livmoderhals C53 3 14 19 42
  Livmoderkropp C54 16 64 101 159
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - 1 5
  Äggstock C56 6 27 40 76
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 15 20 26
Urinorgan C64-68 9 37 58 98
  Njure C64 5 24 37 65
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 13 21 32
Öga C69 - 1 4 11
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 51 85 186
Sköldkörtel C73 8 47 84 163
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 5 7 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 78 121 243
  Hodgkin lymfom C81 4 15 26 61
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 35 55 94
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 6 7 8
  Leukemi C91-95 3 15 21 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 0 0 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 7 11 15
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 6 29 50 86
  Förstadier till cancer i livmoderhals 36 96 178 494
  Borderlinetumör i äggstock D39 5 21 49 108
  Basaliom i hud 77 359 583 874
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.