Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 172.1 174.8 166.6 154.4 146.9 137.8 126.8 112.5 101.4 93.9 107.2
Mun och svalg C00-14 1.6 1.3 3.6 2.3 2.9 1.5 2.0 2.3 2.3 2.4 1.4
  Läpp C00 0.4 - 0.7 - 0.1 0.1 - 0.1 - - -
  Tunga C02 - 0.2 1.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.6 0.2 1.3 0.7
  Annan muncancer C03-06 0.4 0.5 0.4 0.3 0.5 0.1 0.5 0.8 0.4 0.4 -
  Spottkörtel C07-08 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 - 0.5
  Svalg C01,C09-14 0.5 0.5 1.1 1.4 1.4 0.9 1.1 0.7 1.4 0.8 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 51.8 55.4 51.5 43.1 39.9 37.7 35.9 35.3 30.1 32.3 38.8
  Matstrupe C15 3.3 4.2 3.0 2.7 1.0 1.9 2.4 1.9 2.0 2.0 3.8
  Magsäck C16 24.9 25.3 20.2 15.3 12.9 10.2 7.8 8.3 5.7 5.4 3.5
  Tunntarm C17 - 0.2 0.5 0.6 0.8 0.3 0.2 0.1 0.3 0.5 -
  Tjocktarm C18 3.5 4.9 6.5 5.5 5.8 9.0 6.5 6.4 7.3 5.8 8.7
  Ändtarm C19-20 5.2 6.6 4.3 4.8 6.9 4.2 5.4 4.2 3.7 5.7 3.5
  Anus C21 - - - - 0.2 - - - 0.3 - -
  Lever C22 1.5 1.8 1.3 2.3 1.5 1.8 3.6 4.5 2.5 5.2 5.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.5 0.8 2.4 1.6 1.1 1.4 1.0 1.7 0.6 - 2.7
  Bukspottkörtel C25 7.8 9.5 11.4 9.1 9.4 8.8 8.6 7.6 7.1 7.3 10.7
  Andra matsmältningsorgan C26 4.1 2.1 2.1 1.1 0.3 0.2 0.4 0.7 0.7 0.4 0.3
Andningsorgan C30-39 66.1 62.2 62.9 55.4 44.8 42.7 31.5 27.2 23.7 18.9 23.0
  Näsa, bihåla C30-31 0.7 0.3 0.9 - 0.5 0.3 0.3 0.2 0.1 - -
  Struphuvud C32 2.3 2.8 2.1 1.5 0.3 1.6 0.8 0.3 0.7 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 62.7 59.0 59.6 53.9 43.5 40.8 29.9 26.4 22.5 18.9 23.0
  Mediastinum C38 0.5 0.1 0.3 - 0.4 - 0.3 0.3 0.3 - -
Ben C40-41 0.3 0.7 0.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.4 - 1.2 -
Hudmelanom C43 1.5 1.4 2.3 1.8 2.5 2.4 2.5 2.2 1.6 3.4 1.9
Hud, ej-melanom C44 0.3 2.2 0.4 0.3 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.8 0.6
Mesoteliom C45 - 0.2 0.3 0.3 0.6 0.4 0.7 0.9 0.8 - 1.1
Autonoma nervsystemet C47 0.2 0.5 - - - 0.1 - 0.2 - - -
Bindvävnad C48-49 0.8 1.0 1.1 0.3 0.6 2.3 0.9 1.2 0.9 - 0.9
Bröst C50 - - - - 0.1 0.2 - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 10.0 15.4 14.9 16.9 18.9 15.2 16.7 16.4 14.5 10.8 16.4
  Prostata C61 9.9 14.4 14.4 16.3 18.1 14.9 16.7 15.7 14.0 10.8 15.0
  Testikel C62 - 0.7 0.6 0.6 0.5 - - 0.5 0.3 - 0.9
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0.2 0.3 - - 0.3 0.3 - 0.2 0.2 - 0.5
Urinorgan C64-68 6.8 9.4 8.1 7.6 7.8 7.6 8.8 4.7 5.8 6.3 5.6
  Njure C64 1.7 3.5 3.1 3.6 4.1 3.9 4.6 3.0 3.0 1.8 1.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5.1 5.9 5.0 4.0 3.7 3.7 4.2 1.7 2.8 4.6 4.2
Öga C69 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.4 3.8 4.0 4.8 5.0 4.9 5.5 3.8 4.4 1.5 3.5
Sköldkörtel C73 1.7 0.8 0.3 0.9 0.1 0.4 0.6 0.4 0.1 0.5 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0.5 0.2 - 0.2 0.6 0.2 0.6 0.4 0.2 2.4 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8.6 6.0 3.7 4.9 6.7 5.6 5.4 4.3 3.8 4.1 3.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18.0 14.3 12.9 14.7 14.5 15.3 14.6 12.1 12.3 9.2 10.6
  Hodgkin lymfom C81 3.1 1.6 1.1 1.2 0.7 0.4 0.1 0.9 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4.5 4.2 4.6 4.4 5.9 6.1 6.2 4.1 5.9 3.2 3.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.5 - - - - - 0.1 - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.3 2.2 0.9 2.0 2.8 3.0 2.0 1.9 2.4 2.2 3.7
  Leukemi C91-95 7.6 6.1 5.9 6.3 4.2 4.9 4.9 4.1 3.0 2.7 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0.1 0.6 1.0 0.3 0.5 0.7 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.2 0.5 0.8 0.8 0.4 0.3 0.6 0.4 0.4 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.4 - - 0.3 0.1 - - - - 0.4 -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.