Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13.4 14.1 20.7 13.1 31.5 39.4 40.1 69.8 85.2 153.5 292.4 608.6 981.5 1481 2328 2785 3307 3845 265.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - 2.3 2.5 2.7 11.0 7.4 13.8 25.3 33.4 28.9 35.8 32.3 95.0 91.6 7.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 4.6 4.5 - 11.9 10.8 55.4 13.1 1.1
  Tunga C02 - - - - - 2.3 2.5 2.7 8.2 5.0 2.3 - 6.7 2.9 4.0 5.4 - - 1.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 4.6 6.9 2.2 14.5 11.9 5.4 - 39.2 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 2.7 - 4.6 2.3 6.7 2.9 4.0 - 7.9 - 1.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 2.5 2.3 11.5 13.4 8.7 4.0 10.8 31.7 39.2 2.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - 8.9 - 2.2 4.6 2.5 8.1 27.5 37.1 53.0 126.3 227.0 306.7 429.1 623.6 696.3 771.6 54.0
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 5.0 2.3 13.8 8.9 20.3 31.8 26.9 31.7 - 3.0
  Magsäck C16 - - - - - - - 2.7 11.0 5.0 9.2 18.4 28.9 28.9 47.7 69.9 118.7 130.8 7.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 2.3 6.9 6.7 5.8 11.9 5.4 7.9 - 1.2
  Tjocktarm C18 - - 8.9 - 2.2 2.3 - 5.4 5.5 5.0 13.8 36.7 71.2 89.7 147.0 258.0 197.8 300.8 17.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - 2.3 2.5 - 2.7 14.9 9.2 20.7 49.0 75.2 71.5 107.5 126.6 156.9 10.8
  Anus C21 - - - - - - - - 2.7 - - - - - 4.0 - - 13.1 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.5 2.3 4.6 17.8 46.3 47.7 26.9 79.1 52.3 4.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.6 2.3 4.5 8.7 7.9 5.4 23.7 13.1 1.2
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 5.5 5.0 9.2 23.0 40.1 31.8 51.7 118.3 87.0 65.4 7.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 7.9 5.4 23.7 39.2 0.5
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 2.5 - 5.5 14.9 11.5 52.8 129.1 219.9 250.3 301.0 340.2 366.2 27.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.3 - - - - 7.9 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - 2.5 - - 2.5 - 2.3 2.2 8.7 7.9 16.1 31.7 13.1 1.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 5.5 12.4 11.5 45.9 122.4 208.3 238.4 284.9 292.8 353.1 25.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 2.2 - 4.0 - 7.9 - 0.2
Ben C40-41 - - 3.0 - - - 2.5 - - - 2.3 - 4.5 - - - - - 0.7
Hudmelanom C43 - 2.8 3.0 - 2.2 - 2.5 10.7 2.7 12.4 32.2 34.5 20.0 66.5 67.5 80.6 47.5 52.3 10.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 7.4 9.2 20.7 37.8 72.3 99.3 247.3 324.4 523.1 14.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 2.3 - - - - 5.4 15.8 - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - 2.3 - - - - - - 8.9 14.5 4.0 - 39.6 - 1.3
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - 5.4 7.9 - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - 2.6 18.0 9.3 7.5 18.8 8.2 5.0 78.3 181.4 318.3 489.0 973.4 1070 1147 1046 84.5
  Prostata C61 - - - - - - - - 2.7 2.5 71.4 176.8 309.4 471.6 961.5 1059 1147 1020 78.1
  Testikel C62 - - - 2.6 18.0 9.3 7.5 18.8 5.5 - 2.3 - 2.2 - 4.0 - - - 4.6
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 2.5 4.6 4.6 6.7 17.4 7.9 10.8 - 26.2 1.7
Urinorgan C64-68 - - - - - - 2.5 8.1 2.7 14.9 29.9 52.8 80.1 115.7 210.6 182.8 221.6 379.3 21.0
  Njure C64 - - - - - - 2.5 5.4 2.7 9.9 18.4 27.6 46.7 37.6 43.7 37.6 55.4 39.2 8.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 2.7 - 5.0 11.5 25.3 33.4 78.1 166.9 145.1 166.2 340.0 13.0
Öga C69 - 2.8 - - - - - - - 2.5 - - 4.5 2.9 - - - - 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.7 - 3.0 2.6 6.7 4.6 7.5 5.4 8.2 9.9 6.9 20.7 15.6 14.5 23.8 26.9 15.8 26.2 6.8
Sköldkörtel C73 - - - - - 4.6 - - 2.7 2.5 6.9 6.9 6.7 5.8 4.0 5.4 15.8 - 2.0
Andra endokrina körtlar C74-75 2.7 - - - - - - - - - - - - - - - 7.9 - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 5.0 9.2 16.1 13.4 20.3 51.7 32.3 63.3 183.1 5.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8.1 8.5 3.0 7.9 2.2 11.6 10.0 16.1 16.5 34.7 36.8 71.2 82.4 124.4 178.8 172.0 269.0 405.4 28.9
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 2.2 - 2.5 2.7 2.7 2.5 2.3 4.6 11.1 - 4.0 10.8 15.8 - 1.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 2.8 - 5.2 - 7.0 - 10.7 5.5 7.4 13.8 50.5 42.3 60.8 87.4 53.8 102.9 183.1 12.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.1 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 7.4 6.9 4.6 13.4 26.0 27.8 32.3 47.5 65.4 3.7
  Leukemi C91-95 8.1 5.7 3.0 2.6 - 2.3 7.5 - 5.5 9.9 9.2 4.6 11.1 26.0 39.7 43.0 71.2 39.2 7.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.9 7.9 10.8 23.7 65.4 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 2.3 - 2.7 2.7 7.4 4.6 6.9 4.5 8.7 11.9 21.5 7.9 39.2 2.6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 7.0 7.5 16.1 24.7 56.9 80.6 119.4 260.4 399.3 576.1 833.2 917.9 1308 69.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.