Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 630 88.9 2.7 2.3 1.5 4.6
Mun och svalg C00-14 12 95.2 1.6 - - 3.2
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 3 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 4 95.5 - - - 4.5
  Spottkörtel C07-08 2 83.3 8.3 - - 8.3
  Svalg C01,C09-14 2 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 127 82.2 0.9 5.2 2.5 9.1
  Matstrupe C15 4 89.5 - - - 10.5
  Magsäck C16 12 96.7 - - - 3.3
  Tunntarm C17 3 87.5 - 12.5 - -
  Tjocktarm C18 46 93.5 - 0.4 1.3 4.8
  Ändtarm C19-20 18 94.4 - - - 5.6
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 8 61.9 - 14.3 - 23.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 77.3 - 9.1 - 13.6
  Bukspottkörtel C25 27 59.6 4.4 14.7 5.9 15.4
  Andra matsmältningsorgan C26 3 26.7 - 13.3 33.3 26.7
Andningsorgan C30-39 27 74.6 7.5 3.0 4.5 10.4
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 25 74.0 7.9 2.4 4.7 11.0
  Mediastinum C38 - - - - - -
Ben C40-41 1 80.0 - - - 20.0
Hudmelanom C43 25 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 42 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 6 96.4 - 3.6 - -
Bröst C50 190 99.2 - 0.2 0.2 0.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 74 93.5 1.4 2.7 0.8 1.6
  Livmoderhals C53 6 96.7 - - 3.3 -
  Livmoderkropp C54 35 99.4 - 0.6 - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 33.3 - 33.3 - 33.3
  Äggstock C56 23 88.0 2.6 6.0 - 3.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 8 85.4 4.9 2.4 4.9 2.4
Urinorgan C64-68 25 85.8 - 4.7 1.6 7.9
  Njure C64 16 78.8 - 7.5 2.5 11.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 9 97.9 - - - 2.1
Öga C69 1 60.0 - - 20.0 20.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 21 82.7 - 3.8 1.9 11.5
Sköldkörtel C73 8 95.2 2.4 - 2.4 -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 50.0 - 50.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 49.2 12.3 12.3 3.1 23.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 56 67.5 19.6 1.1 3.9 7.9
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 97.0 - - 0.7 2.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 37.0 37.0 6.5 8.7 10.9
  Leukemi C91-95 9 40.9 31.8 - 4.5 22.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 16.7 16.7 - 16.7 50.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 7 20.6 67.6 - 8.8 2.9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 12 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 16 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 11 96.5 - - - 3.5
  Basaliom i hud 215 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.