Bröst 186 28.0 79.7
Livmoderkropp 46 6.9 14.6
Tjocktarm 43 6.5 11.1
Hud, ej-melanom2 41 6.2 9.4
Non-Hodgkin lymfom 30 4.5 10.9
Bukspottkörtel 28 4.2 9.2
Lunga, luftstrupe 27 4.1 7.6
Äggstock 27 4.1 10.3
Hudmelanom 25 3.8 12.3
Hjärna, centrala nervsystemet 24 3.6 9.8
Alla cancerformer2 665 100.0 231.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.