Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 670 30.3 4.3 3.6 13.8 8.7 6.3 33.0
Mun och svalg C00-14 17 39.5 4.7 18.6 12.8 - 11.6 12.8
  Läpp C00 3 88.2 - - - - - 11.8
  Tunga C02 3 26.7 - 33.3 - - 20.0 20.0
  Annan muncancer C03-06 4 38.9 - 16.7 11.1 - 16.7 16.7
  Spottkörtel C07-08 2 40.0 - 20.0 20.0 - 20.0 -
  Svalg C01,C09-14 5 15.4 15.4 23.1 26.9 - 7.7 11.5
Matsmältningsorgan C15-26 138 11.3 8.5 9.8 13.4 11.3 14.2 31.5
  Matstrupe C15 7 5.4 2.7 - 13.5 16.2 5.4 56.8
  Magsäck C16 18 10.9 - 8.7 22.8 12.0 18.5 27.2
  Tunntarm C17 3 7.1 - 21.4 - 14.3 35.7 21.4
  Tjocktarm C18 46 8.7 18.8 12.7 7.0 8.3 16.6 27.9
  Ändtarm C19-20 27 19.9 7.4 15.4 10.3 8.8 12.5 25.7
  Anus C21 1 33.3 - - - - - 66.7
  Lever C22 12 16.9 1.7 1.7 10.2 3.4 5.1 61.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 6.7 6.7 - 20.0 6.7 20.0 40.0
  Bukspottkörtel C25 20 6.1 3.1 6.1 27.6 22.4 12.2 22.4
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 11.1 33.3 11.1 44.4
Andningsorgan C30-39 72 6.1 1.4 4.2 21.3 11.9 10.2 44.9
  Näsa, bihåla C30-31 0 50.0 - - - - - 50.0
  Struphuvud C32 3 41.2 - 5.9 11.8 - - 41.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 67 4.2 1.5 3.9 22.0 12.8 10.7 44.9
  Mediastinum C38 1 - - - - - 33.3 66.7
Ben C40-41 1 60.0 - - 20.0 - - 20.0
Hudmelanom C43 23 18.8 2.6 2.6 6.8 2.6 11.1 55.6
Hud, ej-melanom C44 42 31.9 - 1.0 - 0.5 1.4 65.2
Mesoteliom C45 1 - - - - - 50.0 50.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 12.5 - - 6.3 18.8 - 62.5
Bröst C50 0 50.0 - - - - 50.0 -
Manliga könsorgan C60-63 224 48.8 5.2 0.8 9.8 4.9 1.0 29.5
  Prostata C61 215 49.0 5.3 0.2 10.1 5.1 0.9 29.4
  Testikel C62 6 35.7 - 14.3 3.6 - - 46.4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 4 60.0 5.0 15.0 5.0 - 5.0 10.0
Urinorgan C64-68 53 58.4 5.6 0.4 5.6 4.5 6.0 19.5
  Njure C64 18 50.0 10.0 - 8.9 8.9 6.7 15.6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 35 62.7 3.4 0.6 4.0 2.3 5.6 21.5
Öga C69 1 20.0 - - - - 20.0 60.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 98.3 - - 1.7 - - -
Sköldkörtel C73 4 26.3 - 26.3 15.8 5.3 - 26.3
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - - 50.0 - 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 - - 1.5 19.4 37.3 22.4 19.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 63 6.0 - 0.3 40.6 21.9 1.0 30.2
  Hodgkin lymfom C81 4 11.1 - - 5.6 - - 83.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 28 11.3 - 0.7 23.2 13.4 2.1 49.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 9 2.1 - - 70.2 14.9 - 12.8
  Leukemi C91-95 13 - - - 55.2 41.8 - 3.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 61.5 30.8 - 7.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 - - - 55.6 40.7 - 3.7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 180 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.