Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 476 2113 3202 4651
Mun och svalg C00-14 11 59 85 142
  Läpp C00 2 14 24 53
  Tunga C02 1 11 16 26
  Annan muncancer C03-06 1 11 14 22
  Spottkörtel C07-08 1 8 13 16
  Svalg C01,C09-14 6 15 18 25
Matsmältningsorgan C15-26 75 306 466 675
  Matstrupe C15 3 10 11 19
  Magsäck C16 12 30 43 73
  Tunntarm C17 - 10 18 22
  Tjocktarm C18 36 144 219 302
  Ändtarm C19-20 16 89 139 213
  Anus C21 - 2 5 10
  Lever C22 3 9 10 11
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 6 6
  Bukspottkörtel C25 4 9 15 19
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 36 78 114 147
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 6 8
  Struphuvud C32 2 10 20 30
  Lunga, luftstrupe C33-34 32 64 85 104
  Mediastinum C38 1 1 1 2
Ben C40-41 - 4 6 21
Hudmelanom C43 20 94 147 232
Hud, ej-melanom C44 37 172 236 329
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2
Bindvävnad C48-49 1 10 17 39
Bröst C50 - 2 2 3
Manliga könsorgan C60-63 192 957 1440 1871
  Prostata C61 180 913 1374 1747
  Testikel C62 7 26 43 95
  Andra manliga könsorgan C60,C63 5 18 23 29
Urinorgan C64-68 46 187 300 475
  Njure C64 12 62 93 150
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 34 125 207 325
Öga C69 2 4 5 21
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 37 64 149
Sköldkörtel C73 1 14 18 42
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 14 17 22
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 46 175 285 478
  Hodgkin lymfom C81 4 16 33 77
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 88 148 234
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 20 33 40
  Leukemi C91-95 9 33 48 95
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 16 20 29
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 182 839 1345 2063
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.