Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 169 159 180 201 202 218 216 217 225 245 228
Mun och svalg C00-14 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4
  Läpp C00 - - 0 - 0 - - - 0 - -
  Tunga C02 0 0 0 1 - 1 2 1 1 3 2
  Annan muncancer C03-06 0 1 0 1 1 1 1 1 0 - 2
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 0 0 1 1 0 1 - -
  Svalg C01,C09-14 0 0 1 1 1 0 - 1 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 68 68 73 80 73 75 69 71 74 79 63
  Matstrupe C15 5 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4
  Magsäck C16 30 23 28 26 19 19 14 11 9 15 6
  Tunntarm C17 - 0 1 1 1 0 1 1 1 - -
  Tjocktarm C18 8 11 10 12 12 13 13 15 17 22 18
  Ändtarm C19-20 7 7 6 6 11 7 8 7 8 9 6
  Anus C21 - - - 0 0 0 1 1 1 - -
  Lever C22 2 2 2 4 5 5 4 5 7 8 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 5 10 9 7 7 8 6 5 6 8
  Bukspottkörtel C25 8 12 10 13 13 18 16 21 19 15 16
  Andra matsmältningsorgan C26 5 2 4 6 2 2 2 3 3 2 1
Andningsorgan C30-39 5 6 7 10 10 13 14 15 20 18 19
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 1 0 1 0 0 0 - -
  Struphuvud C32 - 0 - 0 0 0 - - 0 - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 4 5 6 8 9 11 14 14 18 17 18
  Mediastinum C38 0 - 0 0 0 - - 0 1 - -
Ben C40-41 1 1 1 0 1 - 0 1 0 1 -
Hudmelanom C43 2 1 2 1 2 3 3 2 2 4 5
Hud, ej-melanom C44 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Mesoteliom C45 - 0 1 - - 0 1 - 1 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - -
Bindvävnad C48-49 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 3
Bröst C50 22 24 28 31 29 32 36 37 33 39 35
Kvinnliga könsorgan C51-58 29 20 22 22 26 25 22 22 30 22 31
  Livmoderhals C53 8 4 4 4 3 4 2 2 3 - 1
  Livmoderkropp C54 6 6 5 7 7 7 7 7 11 9 9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 0 1 0 1 - 0 - 0 - -
  Äggstock C56 11 8 11 8 11 14 10 11 13 10 20
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 2 1 2 4 1 2 3 3 3 1
Urinorgan C64-68 4 5 6 7 9 9 7 11 10 16 11
  Njure C64 2 3 3 5 5 5 5 6 7 9 6
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 3 2 3 4 2 5 2 7 5
Öga C69 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 4 4 9 6 7 6 11 9 9 12
Sköldkörtel C73 2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 - 0 0 1 0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 8 11 13 15 19 18 13 13 14 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16 14 18 21 23 26 30 27 27 31 28
  Hodgkin lymfom C81 2 2 1 1 1 1 1 1 - - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 3 4 5 11 9 13 10 10 13 12
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 - - 0 - - 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 5 7 6 7 8 6 8 8 7
  Leukemi C91-95 7 6 7 6 5 6 5 7 7 6 4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 2 1 1 - 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 1 2 1 2 1 3 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 0 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0 - - - 0 0 - 0 1 -
  Basaliom i hud 1 1 - 0 - 0 - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.