Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 112.5 93.8 94.1 95.9 88.5 86.0 83.4 77.4 73.8 72.2 68.5
Mun och svalg C00-14 0.6 1.0 0.9 0.8 0.6 0.6 1.1 0.6 0.6 1.1 1.1
  Läpp C00 - - 0.1 - 0.0 - - - 0.0 - -
  Tunga C02 0.1 0.2 0.1 0.2 - 0.2 0.6 0.3 0.1 1.1 0.5
  Annan muncancer C03-06 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 - 0.5
  Spottkörtel C07-08 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.3 - -
  Svalg C01,C09-14 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.2 - 0.2 0.2 - -
Matsmältningsorgan C15-26 43.3 37.0 35.1 33.4 29.3 26.4 23.8 20.7 21.6 23.2 17.7
  Matstrupe C15 2.8 2.3 1.1 1.0 1.1 1.1 0.6 0.3 1.0 0.7 1.7
  Magsäck C16 19.0 13.0 13.4 11.0 8.0 6.3 5.2 3.1 3.1 4.8 2.5
  Tunntarm C17 - 0.1 0.7 0.2 0.2 0.1 0.5 0.4 0.4 - -
  Tjocktarm C18 5.0 6.3 5.0 4.7 4.6 4.6 4.4 4.3 5.1 8.1 4.4
  Ändtarm C19-20 4.0 3.9 2.8 3.1 4.3 2.5 2.2 2.8 2.1 2.7 2.0
  Anus C21 - - - 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 - -
  Lever C22 1.6 1.2 1.0 1.8 2.4 1.9 1.5 1.0 1.7 2.1 1.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2.1 2.7 4.8 3.7 3.0 2.6 2.5 1.9 1.0 1.4 1.6
  Bukspottkörtel C25 5.4 6.2 4.7 5.5 5.1 6.7 6.0 5.9 6.0 3.2 3.9
  Andra matsmältningsorgan C26 3.2 1.3 1.8 2.1 0.6 0.5 0.4 0.9 0.9 0.2 0.4
Andningsorgan C30-39 3.3 3.6 3.5 4.9 4.3 5.7 6.7 5.8 7.5 7.1 6.4
  Näsa, bihåla C30-31 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.2 - -
  Struphuvud C32 - 0.2 - 0.1 0.1 0.0 - - 0.0 - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 2.9 3.1 3.2 4.4 3.9 5.4 6.4 5.2 6.8 7.0 6.1
  Mediastinum C38 0.1 - 0.1 0.2 0.0 - - 0.5 0.4 - -
Ben C40-41 0.5 0.7 0.5 0.2 0.5 - 0.2 0.5 0.0 0.1 -
Hudmelanom C43 1.2 0.6 0.9 0.7 1.0 1.3 1.5 0.6 0.7 0.6 0.6
Hud, ej-melanom C44 0.4 0.7 0.2 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
Mesoteliom C45 - 0.1 0.5 - - 0.2 0.3 - 0.2 - -
Autonoma nervsystemet C47 0.5 0.5 0.2 - 0.2 0.3 0.0 - 0.1 - -
Bindvävnad C48-49 1.5 0.6 1.0 1.1 0.8 0.7 0.4 1.6 0.4 2.3 1.3
Bröst C50 15.0 15.5 16.0 17.6 15.3 15.0 16.4 14.7 14.6 13.7 11.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 19.3 11.8 12.5 11.4 11.0 10.7 9.0 9.6 10.3 5.0 9.8
  Livmoderhals C53 5.9 2.3 2.2 2.4 1.4 1.5 1.1 0.7 0.9 - 0.1
  Livmoderkropp C54 4.1 3.4 2.7 3.3 2.8 2.6 2.7 2.4 3.5 2.0 2.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.5 0.3 0.5 0.2 0.5 - 0.0 - 0.1 - -
  Äggstock C56 6.9 4.8 6.4 4.4 4.7 6.4 4.2 5.6 5.1 2.5 6.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.9 1.1 0.8 1.1 1.7 0.2 0.9 0.9 0.7 0.5 0.6
Urinorgan C64-68 2.4 3.0 3.4 3.3 3.5 3.0 2.4 3.5 2.7 2.3 2.7
  Njure C64 1.8 1.6 1.9 2.5 2.2 1.7 2.0 2.5 2.1 1.5 2.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.6 1.4 1.6 0.9 1.2 1.3 0.4 1.0 0.5 0.8 0.7
Öga C69 0.1 0.4 0.2 0.1 0.5 0.6 0.0 0.2 0.2 0.5 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.3 3.6 3.1 5.3 4.4 3.6 3.2 5.7 3.4 5.4 4.5
Sköldkörtel C73 1.1 1.2 0.6 1.2 0.7 0.8 0.5 0.2 0.3 1.4 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 0.2 0.4 0.3 - 0.4 0.1 0.5 0.1 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7.4 4.8 5.3 5.1 5.8 6.0 6.0 3.6 3.4 3.5 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.3 8.3 9.8 10.5 9.6 10.9 11.1 9.6 7.7 5.6 8.0
  Hodgkin lymfom C81 1.4 1.1 0.7 0.8 0.6 0.6 0.3 0.5 - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3.0 1.9 2.1 2.3 4.7 3.6 4.4 3.7 2.9 2.1 3.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0.2 - - 0.2 - - 0.1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.3 1.4 2.4 2.7 2.0 2.6 2.7 2.2 2.2 1.3 2.9
  Leukemi C91-95 5.4 3.6 4.1 4.3 2.2 3.3 2.6 2.6 2.3 1.8 1.2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.4 0.2 0.2 - 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0.8 0.5 0.4 0.1 0.4 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 0.0 0.1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - 0.1 - - - 0.3 0.0 - 0.1 0.5 -
  Basaliom i hud 0.5 0.5 - 0.1 - 0.0 - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.