Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 17.5 30.7 23.4 15.5 40.4 41.9 68.1 107.2 105.4 169.7 316.0 717.6 1016 1586 2437 2817 3644 4206 291.2
Mun och svalg C00-14 - - - - - 3.5 3.6 3.7 7.0 12.1 11.5 26.3 18.2 37.4 23.7 29.5 74.0 62.4 6.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 5.3 2.6 6.8 9.5 11.8 41.1 25.0 1.2
  Tunga C02 - - - - - - - 3.7 - - - - 2.6 6.8 - - 8.2 12.5 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - 3.5 - - - 6.1 2.9 2.6 5.2 6.8 4.7 5.9 16.4 - 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 3.6 - - 3.0 - 7.9 - 3.4 - 5.9 8.2 12.5 1.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 7.0 3.0 8.6 10.5 7.8 13.6 9.5 5.9 - 12.5 2.5
Matsmältningsorgan C15-26 - 6.8 - - 3.4 - 10.8 14.8 21.1 27.3 63.2 163.0 213.2 309.8 388.0 666.0 732.0 773.9 54.8
  Matstrupe C15 - - - - - - 3.6 - - 3.0 5.7 7.9 28.6 20.4 9.5 17.7 49.3 37.4 3.6
  Magsäck C16 - - - - - - - - 3.5 - 11.5 15.8 26.0 44.3 37.9 106.1 90.5 99.9 6.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 3.5 - 2.9 - - 6.8 4.7 23.6 16.4 12.5 1.0
  Tjocktarm C18 - 3.4 - - 3.4 - 7.2 7.4 - 6.1 11.5 52.6 52.0 71.5 108.8 206.3 197.4 349.5 15.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 9.1 17.2 44.7 46.8 57.9 104.1 147.3 139.8 112.3 11.6
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.0 - - - - 4.7 11.8 - - 0.4
  Lever C22 - 3.4 - - - - - 3.7 7.0 3.0 2.9 7.9 20.8 27.2 52.1 76.6 82.2 25.0 5.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.5 - - 7.9 13.0 13.6 4.7 11.8 16.4 12.5 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.7 3.5 3.0 8.6 26.3 23.4 64.7 61.5 58.9 131.6 87.4 7.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.9 - 2.6 3.4 - 5.9 8.2 37.4 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.5 - 7.4 3.5 18.2 37.3 63.1 135.2 224.7 302.9 282.9 353.7 274.6 30.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 5.3 - 3.4 9.5 - - 25.0 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 11.5 - 7.8 20.4 28.4 11.8 - - 2.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.5 - 7.4 3.5 18.2 25.9 57.8 127.4 200.8 255.5 259.3 345.4 249.6 27.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - 3.3 - 3.4 - 3.6 - - 3.0 - - - 3.4 4.7 - - - 1.2
Hudmelanom C43 - 3.4 - - - 10.5 3.6 11.1 17.6 24.2 34.5 18.4 41.6 57.9 108.8 129.7 115.1 199.7 15.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 21.0 31.2 68.1 146.7 194.5 477.0 773.9 15.3
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.6 2.6 3.4 18.9 5.9 8.2 37.4 1.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 3.4 - 3.6 - - 3.0 5.7 2.6 2.6 6.8 18.9 17.7 8.2 25.0 2.1
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 2.6 3.4 4.7 5.9 8.2 37.4 0.6
Manliga könsorgan C60-63 - 3.4 3.3 3.1 20.2 14.0 14.3 29.6 7.0 33.3 91.9 231.3 293.7 473.2 880.2 925.3 1168 1036 86.4
  Prostata C61 - - - - - - - - - 33.3 91.9 228.7 293.7 473.2 880.2 925.3 1160 1036 79.5
  Testikel C62 - - 3.3 3.1 20.2 14.0 14.3 29.6 7.0 - - - - - - - - - 6.4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 3.4 - - - - - - - - - 2.6 - - - - 8.2 - 0.5
Urinorgan C64-68 - - - - - - 3.6 3.7 7.0 18.2 23.0 47.3 98.8 136.2 194.0 224.0 255.0 449.4 22.7
  Njure C64 - - - - - - - - - 6.1 11.5 23.7 46.8 47.7 61.5 70.7 65.8 137.3 8.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - 3.6 3.7 7.0 12.1 11.5 23.7 52.0 88.5 132.5 153.2 189.2 312.1 14.5
Öga C69 7.0 - - - - - - - - - 2.9 2.6 2.6 - - - - - 1.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.5 10.2 10.0 - 3.4 3.5 3.6 3.7 17.6 6.1 17.2 31.5 26.0 61.3 71.0 47.2 57.6 49.9 12.2
Sköldkörtel C73 - - - - 3.4 3.5 3.6 3.7 - 9.1 5.7 15.8 5.2 13.6 - - 8.2 - 3.1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 2.6 - - - - - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 3.5 - 3.7 - - 2.9 13.1 31.2 54.5 66.3 47.2 41.1 137.3 6.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 7.0 6.8 6.7 12.4 3.4 - 17.9 25.9 24.6 15.2 20.1 78.9 109.2 132.8 208.2 241.6 337.2 349.5 31.0
  Hodgkin lymfom C81 - - 6.7 6.2 3.4 - 7.2 7.4 - 6.1 - 7.9 2.6 6.8 - - - - 3.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 7.2 7.4 24.6 3.0 17.2 31.5 46.8 68.1 108.8 106.1 90.5 87.4 12.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 3.7 - - - 2.6 2.6 - 4.7 5.9 - - 0.6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.0 - 7.9 26.0 13.6 28.4 29.5 90.5 74.9 3.6
  Leukemi C91-95 7.0 6.8 - 6.2 - - - 3.7 - 3.0 2.9 18.4 20.8 27.2 52.1 53.0 74.0 87.4 7.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 2.6 6.8 9.5 11.8 32.9 74.9 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - 3.6 3.7 - - - 10.5 7.8 10.2 4.7 35.4 49.3 25.0 2.3
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 3.5 - 11.1 7.0 18.2 23.0 65.7 88.4 98.7 203.5 259.3 378.3 599.1 24.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.