Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 3.4 - - 3.4 - 10.8 11.1 31.6 42.4 91.9 194.5 371.7 640.0 932.3 1267 1744 2621 106.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 3.5 3.0 - - 2.6 20.4 18.9 17.7 24.7 37.4 2.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - 4.7 - - 12.5 0.2
  Tunga C02 - - - - - - - - 3.5 - - - - 3.4 - - 8.2 - 0.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 - - 0.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - - 8.2 25.0 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 3.0 - - 2.6 13.6 14.2 11.8 8.2 - 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 3.6 3.7 14.1 15.2 43.1 65.7 124.8 217.9 241.3 442.0 493.5 699.0 33.7
  Matstrupe C15 - - - - - - 3.6 - 3.5 3.0 2.9 5.3 28.6 17.0 23.7 17.7 41.1 62.4 3.8
  Magsäck C16 - - - - - - - - 3.5 - 8.6 21.0 13.0 37.4 18.9 106.1 57.6 124.8 5.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 2.6 6.8 4.7 11.8 16.4 12.5 0.7
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - - 2.6 10.4 23.8 56.8 94.3 82.2 187.2 4.7
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 6.1 11.5 7.9 18.2 30.6 33.1 70.7 65.8 124.8 5.2
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.0 - - - - - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - 3.5 - 5.7 5.3 18.2 20.4 42.6 53.0 90.5 25.0 4.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 3.5 - - 5.3 10.4 17.0 4.7 11.8 8.2 12.5 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 3.7 - 3.0 11.5 18.4 20.8 61.3 56.8 70.7 123.4 112.3 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.9 - 2.6 3.4 - 5.9 8.2 37.4 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 3.5 18.2 8.6 44.7 98.8 146.4 250.8 300.6 353.7 312.1 23.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 2.6 - - - - 12.5 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 5.2 6.8 18.9 - 8.2 - 0.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 3.5 18.2 8.6 44.7 88.4 139.6 227.1 294.7 337.2 299.6 21.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 2.6 - - - - - 0.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - 2.6 6.8 - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 3.0 5.7 5.3 5.2 6.8 33.1 29.5 - 49.9 2.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - 5.9 16.4 74.9 0.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.6 - 3.4 9.5 5.9 8.2 25.0 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 3.4 - - - - - - - 7.8 3.4 9.5 - 8.2 - 0.9
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - 3.4 4.7 - - 12.5 0.3
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - 2.9 5.3 18.2 30.6 123.0 235.8 394.8 836.3 13.0
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 2.9 5.3 18.2 30.6 123.0 235.8 394.8 836.3 13.0
  Testikel C62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 14.4 13.1 13.0 40.9 66.3 47.2 98.7 224.7 6.4
  Njure C64 - - - - - - - - - - 8.6 10.5 7.8 23.8 28.4 17.7 41.1 124.8 3.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 5.7 2.6 5.2 17.0 37.9 29.5 57.6 99.9 2.9
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.6 2.6 - - - - 12.5 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 3.4 - - - - 3.6 3.7 7.0 3.0 5.7 21.0 18.2 30.6 56.8 23.6 32.9 49.9 5.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 2.9 2.6 2.6 6.8 - - 16.4 12.5 0.7
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 5.2 - 4.7 - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - 5.3 20.8 47.7 37.9 35.4 49.3 99.9 4.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - 3.6 3.7 3.5 - 8.6 26.3 49.4 71.5 75.7 123.8 246.7 174.7 11.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - 2.6 3.4 - - 16.4 - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - 3.6 3.7 3.5 - 5.7 10.5 18.2 30.6 42.6 53.0 106.9 62.4 5.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - 4.7 5.9 8.2 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 7.9 15.6 17.0 18.9 23.6 41.1 25.0 2.4
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - 2.9 7.9 10.4 17.0 9.5 17.7 65.8 49.9 2.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 2.6 - - 17.7 8.2 25.0 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 3.4 - 5.9 - 12.5 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.