Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 3.6 3.6 3.3 - 15.6 11.7 16.2 18.5 56.7 135.3 158.3 218.0 399.7 542.7 804.2 1082 1467 73.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 5.6 - 3.3 12.2 9.0 29.8 19.1 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 2.8 - 3.3 4.1 - 14.9 14.3 0.4
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 - - 4.8 0.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 4.5 9.9 - 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 2.8 - - - 4.5 - - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 8.1 - 18.9 41.2 38.9 67.3 126.6 142.8 251.6 372.3 500.3 21.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 2.9 2.8 2.7 13.3 4.1 13.5 14.9 23.8 1.2
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.0 - - 11.8 - 8.1 23.3 16.3 35.9 19.9 66.7 3.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 2.7 - 4.1 - 5.0 4.8 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - 9.5 5.9 13.9 29.6 33.3 36.7 67.4 84.4 95.3 5.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 3.2 5.9 5.6 2.7 6.7 8.2 22.5 39.7 81.0 2.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 0.0
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.2 5.9 - - 10.0 4.1 27.0 39.7 47.6 1.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 2.8 5.4 6.7 8.2 22.5 54.6 28.6 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.2 5.9 13.9 13.5 33.3 57.1 58.4 84.4 128.6 5.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - 4.0 - - 2.9 - 2.7 - 4.1 4.5 24.8 23.8 0.9
Andningsorgan C30-39 - - - - - 3.9 - - - 6.3 14.7 16.7 29.6 53.3 61.2 85.4 69.5 85.8 7.7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - - 4.8 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 3.9 - - - 6.3 11.8 16.7 26.9 53.3 61.2 71.9 69.5 76.2 7.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - 4.5 - - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - - 8.1 - 8.2 9.0 9.9 28.6 0.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 - 9.5 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 3.3 - - - - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - 4.1 - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - 3.3 - - - - - - 2.9 - 2.7 6.7 4.1 - 14.9 9.5 1.0
Bröst C50 - - - - - - 11.7 8.1 7.4 15.8 44.1 41.7 37.7 69.9 65.3 112.3 114.2 195.3 14.0
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - 11.1 3.2 8.8 25.0 21.5 43.3 93.9 85.4 144.0 142.9 8.6
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - 3.7 - - - - 3.3 4.1 9.0 19.9 9.5 0.6
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 3.7 - 2.9 5.6 2.7 10.0 24.5 31.4 54.6 42.9 2.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - 3.3 - - - - 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - - 3.7 3.2 5.9 16.7 13.5 26.6 61.2 40.4 54.6 66.7 4.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - 2.8 5.4 - 4.1 4.5 14.9 23.8 0.6
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 8.3 2.7 26.6 20.4 31.4 54.6 119.1 2.8
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 5.6 2.7 23.3 20.4 22.5 29.8 57.2 2.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 2.8 - 3.3 - 9.0 24.8 61.9 0.7
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - - 5.0 4.8 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 3.6 - - 7.8 - - - 3.2 11.8 - 16.1 10.0 44.9 22.5 34.8 33.4 4.1
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - 2.9 2.8 - - 4.1 4.5 5.0 19.1 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - 3.6 - - - 3.9 - - - 6.3 - 5.6 5.4 10.0 24.5 71.9 69.5 100.1 3.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - 3.2 8.8 13.9 24.2 46.6 57.1 116.8 158.9 195.3 7.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - 3.2 2.9 5.6 10.8 16.7 24.5 44.9 74.5 71.5 3.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.8 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 2.9 5.6 8.1 13.3 12.2 35.9 44.7 38.1 2.1
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - 2.9 2.8 5.4 13.3 20.4 27.0 24.8 57.2 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 3.3 - 4.5 - 4.8 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 14.9 14.3 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - 2.7 - - - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - 3.3 - - - - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.