Prostata 192 29.6 78.9
Lunga, luftstrupe 56 8.6 25.8
Hud, ej-melanom2 55 8.5 17.7
Hudmelanom 37 5.7 20.2
Tjocktarm 33 5.1 12.5
Ändtarm 32 4.9 13.0
Non-Hodgkin lymfom 31 4.8 13.3
Urinblåsa och urinvägar3 23 3.5 10.3
Leukemi 22 3.4 9.8
Njure 18 2.8 6.4
Alla cancerformer2 649 100.0 286.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.