Lunga, luftstrupe 45 17.0 16.3
Prostata 36 13.6 11.7
Lever 17 6.4 6.1
Bukspottkörtel 16 6.0 6.5
Non-Hodgkin lymfom 16 6.0 6.3
Tjocktarm 15 5.7 4.8
Hjärna, centrala nervsystemet 13 4.9 6.8
Magsäck 12 4.5 6.2
Njure 12 4.5 3.9
Ändtarm 11 4.2 5.0
Alla cancerformer2 265 100.0 101.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.