Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 605 35.7 2.3 13.9 13.9 7.5 6.0 20.6
Mun och svalg C00-14 12 47.5 6.8 13.6 13.6 - 5.1 13.6
  Läpp C00 2 100.0 - - - - - -
  Tunga C02 4 33.3 5.6 16.7 22.2 - 11.1 11.1
  Annan muncancer C03-06 2 33.3 22.2 22.2 11.1 - - 11.1
  Spottkörtel C07-08 2 45.5 9.1 9.1 - - 9.1 27.3
  Svalg C01,C09-14 2 41.7 - 16.7 25.0 - - 16.7
Matsmältningsorgan C15-26 108 12.0 6.5 11.8 20.1 12.6 11.6 25.3
  Matstrupe C15 5 8.7 - 21.7 21.7 8.7 - 39.1
  Magsäck C16 12 11.9 1.7 11.9 33.9 8.5 6.8 25.4
  Tunntarm C17 1 - - 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7
  Tjocktarm C18 35 14.2 11.4 16.5 15.9 14.8 8.5 18.8
  Ändtarm C19-20 17 16.9 14.5 21.7 7.2 8.4 9.6 21.7
  Anus C21 1 - 66.7 - - - - 33.3
  Lever C22 6 28.1 - 3.1 9.4 3.1 18.8 37.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 14.7 - 2.9 17.6 14.7 17.6 32.4
  Bukspottkörtel C25 22 2.7 - 0.9 32.7 17.3 15.5 30.9
  Andra matsmältningsorgan C26 3 - - - 26.7 13.3 40.0 20.0
Andningsorgan C30-39 22 9.9 2.7 9.0 26.1 22.5 7.2 22.5
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - - 50.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 1 25.0 - - 25.0 - - 50.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 20 9.9 3.0 9.9 24.8 24.8 6.9 20.8
  Mediastinum C38 0 - - - 100.0 - - -
Ben C40-41 1 - - - 25.0 - - 75.0
Hudmelanom C43 25 36.5 0.8 5.6 0.8 - 7.1 49.2
Hud, ej-melanom C44 44 36.4 - - 0.5 - 1.4 61.8
Mesoteliom C45 0 - - - - - - 100.0
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - 100.0 - - -
Bindvävnad C48-49 4 25.0 - - 25.0 5.0 15.0 30.0
Bröst C50 184 50.8 1.0 33.7 3.3 1.4 3.4 6.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 72 52.4 2.8 3.3 18.1 4.5 8.6 10.3
  Livmoderhals C53 5 40.7 3.7 7.4 33.3 - 3.7 11.1
  Livmoderkropp C54 40 72.9 1.5 2.5 7.5 2.5 4.5 8.5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - -
  Äggstock C56 19 15.8 6.3 2.1 38.9 9.5 17.9 9.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 8 44.7 - 7.9 10.5 5.3 10.5 21.1
Urinorgan C64-68 27 50.0 4.5 0.7 9.7 7.5 3.0 24.6
  Njure C64 15 44.7 3.9 - 10.5 13.2 3.9 23.7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 12 56.9 5.2 1.7 8.6 - 1.7 25.9
Öga C69 0 - - - - - 100.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 95.8 - - 1.1 - - 3.2
Sköldkörtel C73 14 32.4 - 8.8 8.8 - 7.4 42.6
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - - - - 100.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 17 - - - 28.2 31.8 16.5 23.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 56 4.3 0.4 1.8 45.6 23.8 2.5 21.7
  Hodgkin lymfom C81 2 - - 8.3 33.3 16.7 8.3 33.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 9.0 0.9 3.6 20.7 17.1 5.4 43.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 12.5 - - 37.5 50.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 2.9 - - 51.4 37.1 - 8.6
  Leukemi C91-95 11 - - - 75.0 25.0 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 - - - 57.1 23.8 - 19.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 8 - - - 68.4 26.3 - 5.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 9 97.8 - - - - - 2.2
  Förstadier till cancer i livmoderhals 37 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 86.7 3.3 - - - - 10.0
  Basaliom i hud 63 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.